Programmera med algoritmer

I den här sidan kommer att visas olika exempel av programmering med algoritmer som simuleras på olika virtuella byggprojekt med hjälp av ett program som kallas för "FLOWO 4". Programmet innehåller 15 olika enkla projekt och 29 på projekt avancerade nivå där man använder elektroniska delar som bland annat microcontollers och controll boxes.

Bild.2

Bild.1

Bilden bild.1 visar en algoritm som styr ett ljus trafik och bommar som finns på bilden bild.2. På tågvägen monteras olika sensorer på punkterna A, B, C och D som känner av när tåget kommer förbi. Om tåget passerar någon sensor då sätts lamporna och bommarna på för att stoppa trafiken.

Här under är an länk till videofilmen som går igenom algoritmen. 

För fler algoritmer tryck här!