Skissar
1- Skissa ditt trafikljussystem

Här visas tips i form av ritningar av trafikljussystemens delar i olika steg med motsvarande Sketchup funktioner.   


2- Skissa din bro

Här visas tips i form av ritningar av lägenhets delar i olika steg med motsvarande Sketchup funktioner.   


3- Skissa din bil

Här visas tips i form av ritningar av bildelar i olika steg med motsvarande funktioner.


4- Skissa din mekanisk telegraf

Här visas tips i form av ritningar av telegrafens delar i olika steg med motsvarande Sketchup funktioner.  


5- Skissa din vindkraft

Här visas tips i form av ritningar av vindkraftens delar i olika steg med motsvarande Sketchup funktioner.   
6- Skissa din lägenhet

Här visas tips i form av ritningar av lägenhets delar i olika steg med motsvarande Sketchup funktioner.  

7- Skissa ditt hus 

Här visas tips i form av ritningar av husets delar i olika steg med motsvarande Sketchup funktioner.