Uppgifter till Lektion.07

Uppgift.9:

Förklara hur koden nedan fungerar. Förklaringen ska innehålla en sammanfattning av helheten och en detaljerad förklaring där du beskriver stegvis vilka kommando som *ingår i koden och hur de används i programmet.  

Uppgift.1: 

Bygg en kod som digitalt skriver ut "1" och "0" varannan gång på varje sekund via Pins P8 i en "för alltid" loop. TIPS: Använd följande kommando: "digita skriv Pin (P0 ) till (0 )", "paussa(ms)"

Uppgift.2: 

Ändra koden i uppgiften 1 så att den digitalt läser in från Pin P8 in i "för alltid" blocket. Om P8 = 1 då visas på displayen texten "På" och om P8 = 0 visas texten "av". TIPS: Använd kommandon "Om-annars", "digital läs Pin (P0 )","visa sträng (" ")" en jämförelse från logik.

Uppgift.3:

Utveckla koden i uppgift.2 så att när Knappen A trycks då skrivs P8 till 1 och räknar koden uppåt och när knappen B trycks skrivs P8 till 0 och räknar den ner åt. resultatet av upp/ned-räkningar visas det på displayen. TIPS: lägg till följande kommando: "sätt (x) till ( )", "ändra (x) med (1)", "visa siffran ( )", "när knapp ( ) trycks".

Uppgift.4: 

Skriv en kod som analogt läser Pins P0 och jämför det inlästa värde med 500 om den är större än 500 då skriver koden ut ett digitalt 1 på Pins P8 varje sekund (1000 ms) annars skriver den en "0" på samma Pins. TIPS: använd "analog läs Pin (P0)", "digitalt skriv Pin (P0)", "Om-annars", paussa (ms) och en jämförelse.

Uppgift.5:

Skriv en kod som analogt skriver ut talen som varierar mellan 0 och 1023 på varje 100 ms, När den når upp 1023 då ställs talen till 0 för att börja om igen och igen för evigt. TIPS: Använd följande: "analogt skriv Pin (P0) till ( )", "för alltid", "paussa (ms)", "sätt (x) till ( )", "ändra (x) med (1)", "Om-annars" en jämförelse.

Uppgift.6:

Skriv en kod som analogt skriver ut talen som varierar mellan 0 och 1023. Om knappen A trycks då skrivs dem analoga talen ut varje 100 ms och om knappen B trycks då skrivs dem ut på varje 500 ms. TIPS: samma som uppgift men det läggs till "när knapp ( ) trycks"

Uppgift.7:

Skriv en kod som analogt skriver ut talen som varierar mellan 0 och 1023. Om knappen A trycks då skrivs dem analoga talen ut upp åt varje 100 ms från 0 till 1023 och om knappen B trycks då skrivs dem ut ner åt varje 100 ms från 1023 till 0. TIPS: samma som uppgift.7

Uppgift.8:

Skriv en kod som analogt skriver ut talen som varierar mellan 0 och 1023. Om knappen A trycks då skrivs dem analoga talen ut varje 10 ms och om knappen B trycks då skrivs dem ut på varje 500 ms. När talen har nått 500 då visas på displayen texten "varning". TIPS: samma som uppgift.6 med  det läggs till "visa sträng"