Uppgifter till lektion.01

Uppgift.1:

Skriv en kod som visar tre olika bilder från ikonen med kommandot "visa ikon" Bilderna visas i "för alltid" och i tur och ordning med en tidsintervall på 500 ms med "paus(ms)". Använd bilderna "ledsen, "förvirrad" och "glad"

Uppgift.2:

Skriv en kod som gör att LED lampor lyser på displayen. Använd för detta kommandot "Show leds". LED lamporna ska lysas på följande sätt : Först lyser lampan i mitten på displayen, sedan lyser nio lampor som bildar en kvadrat i mitten av skärmen och sist alla lampor samtidigt. Figurerna ska lysas för hela tiden med en tidsintervall på 500 ms. (Använd "för alltid" blocket)

Uppgift.3:

Skriv en kod som hela tiden visar på displayen texten "Hej klassen". Använd för detta kommandot "visa sträng" och blocket "för alltid".

Uppgift.4:

Skriv en kod som visar på displayen en pil som växlar mellan nord, öst, syd, väst med en tidsintervall på 100 ms. Du ska använda följande kommando: "för alltid" blocket, "visa pil" och "pausa (ms)"

Uppgift.5:

Skriv en kod som visar på displayen en pil som växlar mellan nord, nordost, öst, sydost, syd, sydväst, och väst, nordväst med en tidsintervall på 100 ms.

Använd kommandon "visa pil", "pausa (ms)" och blocket "för alltid"

Uppgift.6:

Skriv en kod som visar på displayen en uppräkning från 0 till 9 på varje sekund. Du ska använda följande kommando: "visa siffra", "pausa (ms)" och "för alltid" blocket.

Uppgift.7:

Skriv en kod som visar på displayen ett blinkade hjärta. Använd för detta "för alltid", "visa ikon", "rensa skärmen" och "pausa (ms)"

Uppgift.8:

Förklara hur koden till vänster fungerar. Förklaringen ska innehålla en sammanfattning av helheten och en detaljerad förklaring där du beskriver stegvis vilka kommando som *ingår i koden och hur de används i programmet.