Uppgifter till Lektion.09

Uppgift.10:

Förklara hur koden nedan fungerar. Förklaringen ska innehålla en sammanfattning av helheten och en detaljerad förklaring där du beskriver stegvis vilka kommando som *ingår i koden och hur de används i programmet.  

Uppgift.1: 

Skriv en kod som sätter radion till grupp 1. Med knapp A sänds ut siffran 1 och med knapp B sänds ut siffran 2. Mottagaren visar bokstaven A när det tar emot 1 och den visar bokstaven B när det emot 2. 

Uppgift.3:

Skriv en kod som sätter radion till grupp 2.Med knapp A sänds ut siffran 3 och med knapp B sänds ut siffran 4. Om radion tar emot 3 då visas en hälsnings fras på displayen och om den tar emot siffran 4 visas talet 9

Uppgift.4:

Skriv en kod som sätter radion till grupp 3. Med knapp A sänds ut siffran 5 och med knapp B sänds ut siffran 6. Om radion tar emot 5 då visas ett blinkande hjärta och om den tar emot siffran 6 visas en stor kvadrat som blir mindre och mindre varje 500 ms tills det blir som en punkt i mitten.

Uppgift.5:

Skriv en kod som sätter radion till grupp 4. Med knapp A sänds ut siffran 7 och med knapp B sänds ut siffran 8. Om radion tar emot 7 då visas en uppräkning på displayen och om den tar emot siffran 8 visas en nedräkning på displayen.

Uppgift.6:

Skriv en kod som sänder ut två namn med egna nummer, t.ex. namnet idir med numret 15 och namnet Adam med numret 17. På mottagaren kollar upp om det är 15 eller 17 som sänds ut. Om det är 15 då visar koden namnet " Idir " på displayen och om det är 17 som sänd ut visar den namnet "Adam ".

Uppgift.7:

Skriv en kod som sänder ut två namn med motsvarande tal, t.ex. namnet Ahmed med talet 16 namnet Younas med talet 17. På mottagaren verifieras om det är 16 eller 17 som sänds ut. Om det är 16 då visar koden texten "hej det är Ahmed " på displayen och om det är 17 som sänd ut visar den "Hej det är Younas".

Uppgift.8: 

Skriv en kod som sänder ut en texter, när knappen A trycks skickas ut "Go" och när knappen B trycks skickas ut "stop". På mottagaren det ska visas texten som motsvarar den tryckta knappen.

Uppgift.9: 

Skriv en kod som sänder ut en text, när knappen A trycks skickas ut "Go" och när knappen B trycks skickas ut "stop". På mottagaren kollas upp om det är texten "Go" eller texten "Stop" som sänds ut av sändaren. Den visar på displayen vilken knapp som som trycktes vid sändningen.