Extra uppgifter

Försök att lösa uppgifter utan att titta på facit, jämför din lösning med facit, få hjälp av facit vid behövs.

Facit

Tips:

 • Skapa två variabler i vid start blocket x och y och ställ in de till 4 och 0.

 • Knappen A: Använd 5 stycken växla x(),y() som gör att lamporna ska lysas som en zigzag.

 • Knappen B: In i jämförelse använd kommandot "resten av y/2" som finns i matematik samt kommandon "sätt () till ()" och "ändra () med ()".

Zigzag:

Skriv en kod som gör så att när man trycker ner på knappen A lyser led lamporna på displayen i en zigzag från led lampan (0,0) tills led lampan (0,4).

När knappen B trycks ner då lyser led lamporna på samma sätt men från andra hållet. Från lampan (4,0) tills lampan (4,4)t.

Viktigt: 

I knapp A blocket ska koden bestå av ett kommando med "växla x(), y()" som upprepas 5 ggr och ett kommandot med "pausa(ms)" som upprepas på samma sätt.

I knapp B blocket ska koden bestå av en loop som är "upprepa (5) gånger", en Om-if-sats "Om annars", två variabler x och y, två kommando med "växla x(), y()" samt två stycken "pausa(ms)". Ställ paus tid till 100 ms.Facit

Bokstaven "H":

Konstruera en kod som som fungerar på följandesätt:

I vid start ska skapas två variabler x och y, variablerna ska sättas till o. 

 • När knappen B trycks ner då visas på displayen bokstaven H med ett enda kommando som är "visa sträng".

 • När knappen A+B trycks ner då rensas bort bokstaven från displayen.

 • När knappen A trycks ner då visas igen bokstaven H.

Viktigt:

Koden som ska stå i knappen A ska bestå av två loopar: 

 1.  Två loopar, "för x från 0 till 4" och "medan ( ) < ( ), gör" 
 2. Två variabler x och y, en if-sats "Om annars" och bara två stycken av kommando "tänd x(), y()"
 3. flera kommando "sätt (x /y) till ()" och "ändra (x/y) med (1)".

Facit

Bokstaven A:

Konstruera en kod som som fungerar på följande sätt:

I "vid start" skapas två variabler x och y som sätts till 0.

 • När knappen B trycks ner då visas på displayen bokstaven A med ett enda kommando som är "visa sträng".

 • När knappen A+B trycks ner då rensas bort bokstaven från displayen.

 • När knappen A trycks ner då visas igen bokstaven A men den här gången det ska vara som följande:.

Viktigt:

Koden som ska stå i "när knappen A trycks" ska bestå av:

 1. Tre olika loopar "upprepa (2) gånger", "för x från 0 till 3" och "upprepa (8) gånger".
 2. Två variabler x och y.
 3. En if-sats "Om annars".
 4. Tre stycken av kommando "tänd x(), y()".
 5. ungefär 8 st av kommandot "sätt (x/y) till ( )"
 6. 2 stycken av kommandot "ändra (x) med (1)"
 7. Tre stycken av kommandot "tänd x(0), y(0)"


Facit

Bokstaven E:

Konstruera en kod som ska fungera på följande sätt:

 • I "vid start" blocket skapas två variabler x och y och både variabler sätts till 0. 

 • När knappen B trycks ner då visas på displayen bokstaven E med ett enda kommando som är "visa sträng".

 • När knappen A+B trycks ner då rensas bort bokstaven från displayen.

 • När knappen A trycks ner då visas igen bokstaven E men den här gången det ska vara som följande:.

 • Viktigt:

 •  Koden som ska stå in i knappen A ska bestå av:

 1.  fyra loopar som är "upprepade ( ) gånger". 
 2. Tre loopar med kommandot "för x från () till ()".
 3. Fem kommando "sätt (x/y) till ( )".
 4. Ett kommando "ändra (x/y) med ( )"
 5.  Fyra stycken kommando "tänd x(), y()".

Vilken bokstav är det?

I blocket "när knapp A trycks" visas en bokstav. Försök att gissa bokstaven utifrån de olika kommando som ingår i blocket utan att slå koden i microbit editor. Slå sedan koden för att se om det stämmer med gissningen. 

Vilken boktav är det?

I blocket "när knapp A trycks" visas en bokstav. Försök att gissa bokstaven utifrån de olika kommando som ingår i blocket utan att slå koden i microbit editor. Slå sedan koden för att se om det stämmer med gissningen.

Vilken bokstav är det?

I blocket "när knapp A trycks" visas en bokstav. Försök att gissa bokstaven utifrån de olika kommando som ingår i blocket utan att slå koden i microbit editor. Slå sedan koden för att se om det stämmer med gissningen.

Vilken bokstav är det?

I blocket "när knapp A trycks" visas en bokstav. Försök att gissa bokstaven utifrån de olika kommando som ingår i blocket utan att slå koden i microbit editor. Slå sedan koden för att se om det stämmer med gissningen.