Skissa ditt vindkraft

Figur.1

Figur.2

Figur.3

Figur.4

Figur.5

Figur.6

Figur.7

Figur.8

Figur.9

Figur.10

Figur.11

Rektangel

Figuren 1 ritas med knapparna rektangel och roterande rektangel. Med rektangeln ritas botten planen som en lång rektangel och på rektangeln ritas en annan rektangel vertikalt med funktionen "roterande rektangel"  

Tryck/dra

I figur.2 markeras rektanglarna på ytor och dras ut med knappen "tryck/dra" för att bli i for av kuber (Trä bitar)

Cirkel

I figur.3 ritas en cirkel på toppen av den vertikala planen med knappen "cirkel"

Cirkeln dras ut sedan med hjälp av funktionen "tryck/dra" för att se ut som en cylinder där ska byggas propeller.

som i bild.A nedanför 

Bild.A

Linje

Figur.4 utgår från Bild.A där ritas två korsad linjer med en penna. Linjerna utvidgas till smala rektanglar  som korsas i mitten av cylindern. Ibland man behöver göra flera linjer för att kunna få jämna smala rektanglar som på slutet suddas bort de extra linjerna med "radergummi" funktionen.

Radergummi

När alla de extra linjerna är tagit bort med radergummit blir figuren.4 som i figur.5

Figur.5 ser ut som propeller som hängs på en roterande cylinder

Rotera

Ovanpå visas två funktioner, "rotera" och "panorama" det som hjälper till att rotera och flytta på figuren för att se den fån olika håll och kunna rita andra delar på olika sidor.

Efter att ha roterat figur.5 visas propellern tydligt som på et vindkraft.

Rektangel och annat

I figur.7 används "rektangel" igen för att rita olika små rektanglar och kvadrater för att bygga andra små delar av vindkraftsystemet.

Rutorna i figur.7 utvecklas senare till andra komponenter som bland annat elektroniken och ett trafikljussystem.

Tryck/dra

När man markerar och drar rutorna i figur.7 får man det till den bilden som visas i figur.8. I det här figuren ritas det tre cirklar på en en stolpe.

Med tryck/dra dras ut cirklarna för att användas som tre olika trafikljus.

Lamporna färgas med tre olika färger som är röd, gul och grön färger som i figur.10. För det används färg funktion som visas med symbolen nedan 

Färg

I figur.11 ritas två små rutor bakom den stolpen av vindkraften och två rutor bakom den stolpen med trafikljus. I det här används igen funktionen "rektangel". Rutorna används till kontakter

Linje

Med linje knappen ritas två linjer från  kontakterna på vinkraftsystemet till de kontakterna på ljus systemet sedan kopplas vidare till elektroniken med Microbit kort.