Uppgifter till Lektion.11

Uppgift.1: 

Skriv en kod som gör att servomotorn snurrar för alltid åt höger med 15 grader varje halv sekund (500 ms) 

Uppgift.2: 

Skriv en kod som gör att servomotorn snurrar för alltid åt vänster med 15 grader varje halv sekund (500 ms)

Uppgift.3: 

Skriv en kod som gör att servomotorn snurrar för alltid åt höger 15 grader varje halv sekund (500 ms) när knappen A trycks och den snurrar för alltid åt vänster med 15 grader varje halv sekund (500 ms) när knappen B trycks.

Uppgift.5: 

Skriv en kod som gör att när knappen A trycks roterar servomotorn med 180 grader, när knappen B trycks roterar den med 90 grader och när både knappar A+B trycks då roterar den med 30 grader.

Uppgift.6:

Skriv en kod som gör att servomotorn som är kopplad till Pin P1 roterar stegvis hela tiden med 10 grader. Om knappen A trycks roterar motorn med 20 grader, om knapp B trycks roterar den med 30 grader och om knapp A+B trycks stoppar servomotorn.

Uppgift.7:

Skriv en kod som gör att en servomotor som är kopplad till Pin P0 roterar med 15 grader. Varje gång när du trycker på knapp A snurrar motorn åt andra hållet.

Uppgift.8:

Skriv en kod som gör att en servomotor som är kopplad till Pin P0 roterar med 15 grader. Varje gång när du trycker på knapp A snurrar motorn åt andra hållet och varje gång du trycker på knapp B snurrar motorn med 30 grader på samma sätt som i knapp A.

Uppgift.9:

Skriv en kod som gör att en servomotor som är kopplad till Pin P0 roterar med 30 grader. Varje gång när du trycker på knapp A snurrar motorn åt andra hållet. På displayen visas hela tiden antal grader som servomotorn har snurrat.

Uppgift.9:

Skriv en kod som gör att en servomotor som är kopplad till Pin P0 roterar med 30 grader. Varje gång när du trycker på knapp A snurrar motorn åt andra hållet. När du trycker på knapp B visas på displayen antal grader som servomotorn har snurrat.