knappar

Uppgift.1: Programmera en yttre knapp

Knappen

Knappen på bilden till vänster består av två ben som sticker ut med fyra pinnar. Benet 1 och benet 2 är isolerat. När knappen trycks ner då kopplas benen ihop så att strömmen kan gå från ena ben till det andra benet. 

Material

Kopplingsschema

1- sätt en knapp i kopplingsplattan som på bilden.

2- Koppla ena ben av knappen med en hona-hane tråd till pinnen P0 på microbit via kopplingsplattan.

3- Koppla andra benet av knappen till den blåa linjen på kopplingsplattan med en liten bit av el tråd.

4- koppla en till hona-hane tråd från den blåa linjen i kopplingsplattan till pinnen där står 0V på microbit.

Programmering: 

Använd kommandon nedan och skriv en kod som gör att:

1- När knappen P0 trycks då visar en siffran 5 eller annat som du väljer.

2- När knappen A trycks då rensas bort siffran.

3- Ladda ner koden i microbitkortet och testa hur det fungerar. 

4- Ändra i koden så det visar en text som kan vara ditt namn

6- ladda ner koden i kortet och testa hur det fungerar.

7- Ändra igen så att det visar ett hjärta eller en annan bild som får välja i kommandot "visa ikon".

8- Ladda ner koden igen och testa hur den fungerar.

Uppgift.2. programmera en knapp och ett lysdiod

Lysdiod

Lysdioder består av två ben, ett långt ben och ett kortare ben. Det långa benet kallas för anod och måste alltid kopplas till pluspolen sida eller på microbit olika pinnar. Det korta benet kallas för katod som alltid måste kopplas till minuspolens sida eller 0V pinnen på miicrobt.

Material

 • Mikrobitkort & kopplingsplatta & Microbit adapter

 • 1 st knapp

 • 3 st hon-han trådar

 • 2 st el trådbitar

 • 1 st USB-kabeöl

 • 1 Dator

 • 1 st lysdiod

 • Länken till IDE: https://makecode.microbit.org/#editor

Kopplingsschema

1- Koppla ena ben av knappen med en hona-hane tråd till pinnen P0 på microbit via en kopplingsplatta.

2- Koppla andra benet av knappen till den blåa linjen på kopplingsplattan med en liten bit av el tråd.

-3 koppla en hona-hane tråd från den blåa linjen i kopplingsplattan till pinnen där står 0V på microbit.

4- Koppla det korta benet av lysdioden till ett håll i den blåa linjen av kopplingsplattan

5- koppla det långa benet av lysdioden till ett annat håll som ligger under den blåa linjen på kopplingsplattan.

6- koppla en hona-hane tråd från ett annat håll som ligger i samma rad som det långa benet av lysdioden till pinnen P8 på microbit.

Programmering

Tryck på länken ovan för att hämta programmet microbit editor IDE

Skriv en kod som utför följande uppgifter:

 • När knappen P0 trycks då lyser lampan och visar texten "på" som betyder att lampan är tänd (påställd).

 • När knappen A trycks då slåcks lysdioden och visar texten AV som betyder att lampan är släckt (avställd).

 • När knapp B trycks då rensas skärmen.

TIPS. använd kommando nedan i koden.

Uppgift.3. programmera 2 knappar och 2 lysdioder

Material

 • Mikrobitkort & kopplingsplatta & Microbit adapter

 • 1 st knapp

 • 2 st hona-hane trådar

 • 2 st el tråd bitar

 • 1 st USB-kabel

 • 1 Dator

 • 2 st lysdioder ( grön och röd)

 • Länken till IDE: https://makecode.microbit.org/#editor

Kopplingsschema

1- Sätt två knappar k1 och k2 in på kopplingsplattan av microbit som i bilden till vänster.

2- Koppla ena ben av knappen K1 med en hon-han tråd till pinnen P0 på microbit via en kopplingsplatta.

3- Koppla andra benet av K1 till den blåa linjen på kopplingsplattan med en liten bit av el tråd.

4- Koppla ena ben av knappen K2 med en hon-han tråd till pinnen P0 på microbit via en kopplingsplatta.

5- Koppla andra benet av K2 till den blåa linjen på kopplingsplattan med en liten bit av el tråd.

6- koppla en hon-han tråd från den blåa linjen i kopplingsplattan till pinnen där står 0V på microbit.

Kopplings av lysdioder 

7- Koppla den långa benet av den gröna lysdioden till pinnen P8 på microbit.

8- Koppla det korta benet av den gröna lysdioden till ett hål på den blåa linjen.

9- Koppla den långa benet av den röda lysdioden till pinnen P13 på microbit.

10- Koppla det korta benet av den röda lysdioden till ett hål på den blåa linjen.

Programmering

Skriv en kod som utför följande uppgifter:

 • När knappen K1 tryck då lyser den gröna lysdioden och visar siffran 1 på skärmen

 • När knappen K2 trycks då lyser den röda lysdioden och visar siffran 2 på skärmen

 • När knapp A trycks då släcks den gröna lysdioden och rensas skärmen.

 • När knapp B trycks då släcks den röda lysdioden och rensas skärmen