Styrsystem1

Systemet består av två knappar och en lysdiod. När ena knapp trycks lyser lysdioden och visas siffra 1 på skärmen men när den andra knappen trycks då släcks lysdioden och rensas skärmen.

Kopplingsschema

Material:

1 dator, 1, Micro:bit kort, 1 Usb kabel, 1 kopplingsplatta med adapter, 5 hon-han trådar, små bitar av tråd, 1 lysdiod, Micro:bit editor: https://makecode.microbit.org/#editor.

Frågor:

1- Koppla komponenterna som i bilden ovan.

2- Öppna länken och skriv koden som visas i

bilden längs ner.

3- Ladda ner koden i kortet och testa knapparna

------------------------------------------------------------

4- Koppla en tredje knapp till kortet. Använd             pinnen P2.                                                              5- Koppla en till lysdiod. Använd pinnen P13

6- Skriv en kodblock så att när man trycker på pinnen P2 lyser den andra lysdioden och visar siffran 2 på skärmen och P1 släcker lysdioden.

7- Ta en bild på din experiment och en skärmbild på din kod och lämna in den i dokumentet under uppgiften Prov i teknik.