Prov & uppgifter

Test1: Koppla tangentbord knappar

Test4: Styrsystem1

Test2: Koppla tangentbord lysdioder

Test6: Programmera knappar

Test3: Binär-decimal-binär

Test5: Larmet.1

Programmera lysdioder