Bygg din stad

I det här temat kommer att byggas olika infrastrukturer som bland annat hus, lägenhet, korsväg, trafikljussystem, broar, vindkraft med mera. För detta behövs några programmering lektioner för att kunna programmera trafikljussystemet och lektioner om användning av digitala verktyg för att rita och skissa.

För att genomföra de olika projekten behöver man följande material:

Microbit kort, microbit ditor, eltråd, batterier, lysdioder och lampor, kopplingsdäck, glasspinnar, limpistol och limstavar, sketchupp programmet för att rita konstruktionerna och programmet Flowol-4 för att programmera några virtuella maskiner som finns i en stad.

Länkar: Länkarna nedan visar de digitala material som kan hjälpa till att få inspirationer om hur man kan bygga sin bil. Länk1 visar genomgångar på hur algoritmer kan ritas och simuleras i ett program som kallas för Flowol4, länk2 visar grundläggande lektioner i programmering med microbit, länk3-5 visar hur man skissar med programmet sketchupp, länk6 visar microbit editor som används till att skriva koder.

Länk1- https://teknik-7-9.webnode.se/genomgang/ 

Länk2- https://teknik-7-9.webnode.se/blockprogrammering/ 

Länk3- https://teknik-7-9.webnode.se/skissa-trafikljus/ 

Länk4- https://teknik-7-9.webnode.se/skissa-din-bro/ 

Länk5- https://teknik-7-9.webnode.se/skissa-din-lagenhet/ 

Länk6- https://makecode.microbit.org/#editor 

Planering av temat "Bygg din stad"

1. Start: Algoritmer 3-4 pass

  • Genomgång på 7 lektioner: Använd länk1

Lyssna på filmer, rita egna flödesschema som på filmerna sedan ändra på algoritmen för att för att få projektet fungera du önskar.

  • Välj ett projekt från algoritmerna nedan på den nivå som passar dig, bygg det igen på din dator, gör ändringar på projektet så att det ska fungera som du önskar. Ta bild på din nya algoritm och lägg den i googl classrom.

Algoritm nivå1: https://teknik-7-9.webnode.se/fler-algoritmer-1/ 

Algoritm nivå2: https://teknik-7-9.webnode.se/fler-algoritmer/ 

Algoritm nivå3: https://teknik-7-9.webnode.se/fler-algoritmer-3/  

2. Blockprogrammering 2 pass

Använd länken: https://www.teknikgrund.se/blockprogrammering/ titta på genomgången lektion 01, lektion 04, lektion o5 och lektion 07 och sedan lös uppgifter som är länkat under samma sida på varje lektion. (Man får också använda facit till varje lektion och skriva samma koder på din Microbit editor)

  • Grundläggande kommando
  • Variabler
  • Logik
  • Pins

3. Skissa din projekt med sketchupp 3-4 pass

  • Trafikljussystemet: Skissa ett Trafikljussystem:

https://teknik-7-9.webnode.se/skissa-trafikljus/ 

  • Lägenhet: Skissa din lägenhet:

https://teknik-7-9.webnode.se/skissa-din-lagenhet/ 

  • Bron: Skissa din bro:

https://teknik-7-9.webnode.se/skissa-din-bro/ 

4. Bygg ditt projekt: 4 pass

Välj mellan följande byggprojekt:

Redovisning av projektet

5. Skriv om din projekt: 2 pass

1-Inledning (Vad projektet handlar om) & byggnads historia.

3-Bilden på projektet

4-Vilka material har du använt i projektet

5-Vilka delar består projektet av (delar som har olika funktioner)

6-Genomförandet (Beskriv steg för steg hur projektet är byggt.)

7-Funktionen (Hur projektets olika delar fungerar ihop) med en förklaring.

8-Vilken påverkan har projektet på miljön, samhälle och individer (utgå från dina kunskaper om hållbar utveckling, miljögifter, återvinning och återanvändning)

Begrepp att använda i redovisningen:

Windows dator, el trådar, ljus dioder, Micro:bit kort,  batteribehållare och batterier, kopplingsdäck, tangentbord med 16 knappar