Uppgifter till Lektion.12

Uppgift.1: 

Skriv en kod som alltid visar resultatet av en multiplikation av två tal. Multiplikationen ska genomföras i en funktion som ropas av huvudkoden.

Uppgift.2: 

Skriv en kod som alltid visar resultatet av en subtraktion två tal. Subtraktionen ska genomföras i en separat funktion. I huvudkoden ropas funktionen för att lös uppgiften.

Uppgift.3: 

Skriv en kod som alltid visar resultatet av esten av en division mellan två tal, tal1 och tal2. Operationen genomföras i en funktion som ropas av huvudkoden.

Uppgift.4: 

Skriv en kod som alltid visar resultatet av jämna talen som ligger mellan 0 och 20.. Uppgiften genomföras i en funktion som ropas av huvudkoden. På displayen det ska visas jämna talen varje 500 ms (halv sekund)

Uppgift.5: 

Skriv en kod som alltid visar resultatet av udda talen som ligger mellan 0 och 20.. Uppgiften genomföras i en funktion som ropas av huvudkoden. På displayen det ska visas jämna talen varje 500 ms (halv sekund)

Uppgift.6: 

Skriv en kod som visar om ett tal är ett jämnatal eller udda tal. I koden skapas en funktion som löser det och funktionen ropas av huvudkoden i "för alltid" loppet med kommandot "ring funktionen".

Tips: skapa in i funktionen två variabler X och Y, Variabeln X genomgår en matematisk beräkningen med kommandot "resten av X / 2". Om det är 0 då sätts Y =1 (jämt) annars sätts Y till 0 (udda). I huvudkoden sätts X till ett tal som skickas ut till funktionen. Funktionen returnerar Y. Om Y är lika med 1 då visar huvudkoden texten "jämt" annars visar den texten "Udda"

Uppgift.7: 

Skriv en kod som skapar två variabler X,Y där Y = 3*X + 2. Variabeln X sätts i början av koden till 0. Med knapp A ökas variabeln X med 1 och med knapp B ökas minskad den med 1.I koden skapas en funktion som löser Y returnerar svaret på varje inmatning av talen X. På displayen visas talet Y som motsvarar den inmatade X.