Skissa din lägenhet

1- Yttre sidan av lägenheten

Rita golvet 

För att rita lägenhetens botten behövs en penna, ett radergummi och rektangelns funktioner.

Ritaväggar:

På den första ritningen visas väggarna som sedan dras upp med dra/tryck funktionen till en bestämd höjd.

Rita yttre dörren

Man kan använda rektangeln eller en vanlig penna för att rita dörren och ett fönster ovanpå dörren som två olika rektanglar

Dörren dras liten upp med dra/tryck funktionen som sedan klippas ut med radergummi

Skor och jackor ställen

De ritas på samma sätt på väggen bredvid dörren  med rektangel funktionen.

Montering och målning av fönster och dörrar