Klick på annonser via hemsidan så att den kan stå för nätverkets avgifter (utsändningen på nätet)!! 

Bygg din miniräknare

Filmen del.1 visar hur en miniräknare fungerar och hur koden ska byggas för att styra 4 knappar som är kopplade till ett Microbitkort. Andra filmen längst ner till vänster är en genomgång på det praktiska delen som visar kopplingen av de olika knapparna till kortet.   

Material:

1- Microbit kort

2- En dator

3- Microbit editor

4- USB adapter

5- Fyra stycken knappar.

6- 10 stycken elektriska tråd

7- Anpassad kopplingsdäck till Microbit


Bilden till vänster visar ett program som ska styra miniräknare med de fyra räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division. Till varje räknesätt används en knapp som är kopplad till någon Pins. P0 kopplas till en knapp som löser additionen, P1 för subtraktionen, P2 för multiplikationen och P8 för divisionen. Integrerade knappar A och B används för att kunna höja de talen som ska räknas med de olika räknesätten.

Filmen ovan visar mer detaljer om hur miniräknaren ska byggas. Det går också att använda knappen nedan för att komma åt videon på youtube


Kopplingsschema:

Miniräknaren ser ut som i den bilden längst ner till vänster. Varje Knapp är kopplade via två stycken trådar till de olika pins på Microbit kortet. Ena tråd är kopplade från ett ben till någon pins (P0,P1, P2 eller P8) andra tråd är kopplade från det andra benet av knappen till samma pins 3 V. De andra benen är sammankopplade till samma pins ( 3V ).

När man trycker på någon knapp då överförs 3 V till pins och kortet läser det som en "1" logik.

I koden är programmerade så att när den läser "1" via någon av de pins som är kopplade till knapparna då utför den en räknesätten som kan vara additionen, subtraktionen, multiplikationen eller divisionen.

I filmen bredvid till vänster visas hur man kopplar knappar till Microbit, Har använt samma film som i tangentbordet. Men till miniräknare måste koppla de fyra knapparna till pins P0,P1, P2 och P3 istället. Andra benen från knapparna ska kopplas till den röda linjen på kopplingsdäcken som ska kopplas till pin med 3 V