Uppgifter till Lektion.10

Uppgift.1: 

Skriv en kod som gör att microbit kortet fungerar som en temperaturmätare som visar på displayen antal grader i närheten av kortet.

Uppgift.2: 

Skriv en kod som gör att microbit kortet fungerar som en kompass som visar på displayen det geometriska nord, syd polen.

Uppgift.3: 

Skriv en kod som gör att microbit kortet fungerar som en ljusmätare som visar på displayen ett antal av lysdioder som lyser beroende på ljusstyrkan i närheten. är det mörkt då lyser alla lampor och om det är stark ljus då släcks alla lampor på displayen.

Uppgift.4: 

Skriv en kod som gör att när knappen A trycks fungerar kortet som en temperatur mätare, när knappen B trycks fungerar den som ett kompass och när både knapparna A+B är tryckta då fungerar kortet som ljusmätare.

Uppgift 5:

Skriv en kod som läser av temperaturen från integrerade sensorn på microbit. Om temperaturen är högre än 25 grader då visar på displayen texten "varmt" och om den är lägre än 20 grader då visar den texten "kallt" annars visar den texten "lagom".

Uppgift.6 :

Skriv en kod som läser av ljus styrkan integrerade ljussensorn på microbit. Om ljuset styrkan är mindre än 125 då visar på displayen texten "mörkt" och om den är större än 125 då visar den texten "ljus".