Din klick på annonser via hemsidan hjälper hemsidan "teknikgrund.se" att stå för nätverkets avgifter  

Programmeringskurs

Den här delen består av Sex sidor.

  • Programmeringsmaterial: innehåller material som behövs till kursen i form av filmer och länkar.

  • Blockprogrammering: I innehåller nio olika lektioner med blockprogrammering som handlar om grundläggande kommandon. I varje lektion ingår en film, en kod och en text som förklarar koden samt en knapp som länkar till en ny sida som består av uppgifter - mellan fem till åtta olika övningar.

  • Blockprogrammering II: består av fem lektioner, lektion 10-14 som handlar om blockprogrammering.

  • Programmera komponenter:  visar fler kommandon på avancerad nivå som finns i den första delen och nya kommandon som tillhör andra delar av Microbit som är: Pins och servomotor, funktioner, listor med tal och listor med text.

  • Programmering med Python: består av tolv lektioner med programmering i Python.

Här under finns fyra knappar som länkar till dem olika sidorna.