Bil.2

TIPS: Här visas stegvis hur man skissar olika delar tills det blir en skissad bil

1- Börja med att rita två korsande rektanglar med rutan "rektangel" 
2- Sudda bort korsande linjer så att figuren blir som en kropp (Använd radergummi)
3- Använd rutan "tryck/dra" och dra upp figuren så att det blir  lite chockare. 


4- Använd "Rotera" & "Panorama" rutor för att vända bilden mot dig och flytta den vid behov.5- Ta fram cirkelns ruta som finns under "Rektangel" och rita en liten cirkel so i figuren bredvid.

6- Markera cirkeln som du har ritat med "Pilen"

7- Höger klicka på cirkeln för att kopiera den eller tryck på ctrl+C på din dator som kopierar den och sedan på ctrl+V för att klistra cirkeln.

8- Använd flytta knappen och tryck på den klistrade cirkeln från mitt punkten.9- Ta fram pennan från rutan "Linje" och rita två räta linjer från två punkter där finns cirklarna. Linjerna används sedan som hjälp linjer för att rita likadan cirklar på den andra sidan.


  10- Vänd om bilden med hjälp av rutorna "Rotera" & "Panorama" och sedan klistra in den kopierade cirkeln som är sparade i minnet av din dator.11- Placera nu cirkeln på den sidan så att cirkeln hamnar under den hjälp linjen. Klistra cirkeln igen och placera den under den andra hjälp linjen.


12- Dra ut en cirkel med rutan "tryck/dra" till en liten cylinder sedan mät cylinderns längden med rutan "måttband" för att dra andra cirklarna lika mycket.


13- Använd "radergummit" för att sudda bort hjälplinjerna som ritades i början.
14- Ta fram cirkelns ruta och dra en cirkel från ena cylinder och rita en stor cirkel som ska användas till hjul

15- Kopiera hjulet klistra det lite långt från den ritade bilden.
16- Använd rutan "flytta" och dra det klistrade hjulet från mittpunkten
17- Använd nu "rotera" & "panorama" rutorna för att vända om och flytta bilen mot dig18-  Ta fram "flytta" rutan och klistra hjulen igen sedan placera hjulen så att de går in mitt på cylindern med hjälpa av flytt rutan.


19- Använd rutan "tryck/dra" för att bestämma hjulens bredden
20- Här används rutorna "rektangel" och "linje" för att ändra på fram sidan av chassit genom att rita en rektangel och två små trianglar på kanterna.

21- Sudda bort kanterna av trianglarna med "radergummit" som i bilden bredvid.
22- Med "tryck/dra" rutan du dra ut den den ritade biten på framsidan så att den blir lika bredd som chassit som det visas på bilden.
23- Här kan du börja jobba med karosseri genom att bygga dörrar, tacket mm..

Använd för detta "Roterad rektangel" för att rita vertikala rektanglar runt chassit.