Lysdioder

Lysdioderna har två olika ben, ena ben är kortare än det andra benet. Det korta benet är kallas för "katoden" måste alltid kopplas till (-) minuspolen eller 0V på Microbit. Det långa benet kallas för "anoden" ska alltid kopplas till (+) pluspolen eller till nån pinne på Microbit. 

Experiment.1

1- Koppla tre stycken lysdioder till pinnarna P0, P1 och P2 på Microbirkortet. 

2- Skriv koden ovan in i Microbiteditor som du får via länken: https://makecode.microbit.org/#editor  

3- Ladda ner koden i kortet och observera hur lysdioderna lyser.

4- Beskriv hur lysdioderna lyser med hjälp av koden och den praktiska delen. (Använd i di beskrivning orden: Microbiorkortet, de olika Pinnarna, lysdioder, elektriska tråd, pluspolen, minuspolen)

Experiment.2

1- Koppla två stycken lysdioder till Pinnarna P0 och P1  på Microbitkortet.

2- Skriv koden ovan in i Microbiteditor som du får via länken:    https://makecode.microbit.org/#editor  

3- Ladda ner koden i kortet och observera hur lysdioderna lyser.

4- Beskriv hur lysdioderna lyser med hjälp av koden och den praktiska delen. (Använd i din beskrivning orden: Microbiorkortet, de olika Pin, lysdioder, elektriska tråd, pluspolen, minuspolen) 

Fördjupnings fråga!!

Vilka skillnader finns det mellan experiment1 och experiment2.

Lägg till ett lysdiod till experiment2 och utveckla koden så att lysdioderna lyser i ordning efter varandra med en tidsintervall på 200 ms.   

Experiment.3: Frekvens justering

1- Koppla tre stycken lysdioder till Pin0, Pin1 och Pin2 på Microbirkortet.

2- Skriv koden ovan in i Microbiteditor som du får via länken: https://makecode.microbit.org/#editor

3- Ladda ner koden i kortet och observera hur lysdioderna lyser.

4- Beskriv hur lysdioderna lyser med hjälp av koden och den praktiska delen. (Använd i di beskrivning orden: Microbiorkortet, de olika Pin, lysdioder, elektriska tråd, pluspolen, minuspolen)

5- Vad är det för uppgift har variabeln x?

6- Vilka uppgifter har knapparna "knapp A" och "knapp B" som visas i koden?

7- Hur påverkar knapparna lysdioder? 

Experimen.4: Fördjupning

Decimal tal till binär tal

Experiment 5 är en omvandling av decimala tal till binära tal   där binära talen visas med av 4 stycken lysdioder. En tänd lysdiod tolkas som en "1" och en släckt lysdiod tolkas som en "0".  

1- Hur lyser lysdioderna gentemot de talen som visas på displayen? 

2- Vad används instruktionen "Lista med (0)(0)(0)+-" för ?

3- Varför används instruktionernas "(lista) hämta värdet från ()"

4- Förklara hur lysdioderna fungerar utifrån koden

Experiment.5: Fördjupning "mer om listor"

Programmet ovan styr tre lysdioder som lyser på ett speciell sätt. Lysdioderna är kopplade till Microbit via Pin P0, P1 och P2 som i bilden längs upp.

1- Skriv in koden i Microbiteditor.

2- Ladda ner koden i Microbitkortet.

3- Tryck på knappen knapp A och sedan på knapp B och observera hur lysdioderna lyser.

4- Hyr lyser dioderna när du trycker på knapp A?

5- Hyr lyser dioderna när du trycker på knapp B?

6- Titta noggrann på programmen under blocket "När knapp A trycks" och "När knapp B trycks" skriv ner vilka skillnader finns det mellan koderna som styr knappen A och knappen B.