Skissa din telegraf

Figur.1

Tryck/dra


Roterad rektangel

I figur.4 används roterad rektangel för att dra ut en rektangel som ska var sneda mot en spik. som ritad i form av en lång cylinder. 

Två punkts båg

Linje

I figur.5 används en penna för att rita den spetsiga delen av spiken. 

Runt spiken lindas en elektrisk tråd som ritas i med hjälp av två punkts båg i form av cirklar runt spiken. 

Pilen

Med pilen markeras figuren.5 som sedan kopieras och klistras för att få en annan kopia utan att rita om den igen. Figur.6 visar två kopior av figur.5

Rektangeln

I figur.7 Ritas två små kvadrater som ska fungera som kontakter för att bygga en strömbrytare.

Kontakterna ritas på andra kopian på samma sätt som visas i figur.8

Linje

Med hjälp av Linje (pennan) dras linjer från varje kontakt till elektriska tråd som är lindad runt spikarna. 

Från ena strömbrytare dras två linjer till elektriska tråden som lidas på spiken som sitter fast på den andra delen av telegrafen.

Från den andra delen dras på samma sätt två linjer till den första delen av telegrafen.

Rektangel

Text

I figurerna 9 och 10 Ritas två batterier med hjälp av rektangel, Batterierna målas med röd och blå färger för att peka på pluspolen(+) och minuspolen(-). Till varje strömbrytare kopplas ett batteri.

På pluspolen skrivs + tecken

På slutet används olika typer som passar olika material som bland annat trä och meta osv.... 

Färg

Figur.2

Rrktangeln och cirkeln

I figur 1 ritas en lång rektangel och inuti rektangeln ritas en liten kvadrat och två små cirklar . Bilden vänds om med hjälp av "rotera" funktionen för att lägga på en plan som i figur 2.   

Figur.3

Med knappen tryck/dra markeras de olika rektanglar, cirklar separat och dras ut för att se ut som i figur.3.

Figur.4

Figur.5

Figur.6

Figur.7

Figur.8

Figur.9

Figur.10