lysdioder

Uppgift.1: Programmera ett lysdiod

Del.2: Blinkande lysdioden

Skriv nu en kod som utför följsnde:

 • När knapp A trycks då blinar lysdioden varje sekund. Llysdioden lyser i en halv sekund sedan släcks i halv sekund för alltid.

Använd följande kommando:

Lysdiod

Lysdioder består av två ben, ett långt ben och ett kortare ben. Det långa benet kallas för anod och måste alltid kopplas till pluspolen sida eller på microbit olika pinnar. Det korta benet kallas för katod som alltid måste kopplas till minuspolens sida eller 0V pinnen på miicrobt.

Material

 • Mikrobitkort & kopplingsplatta & Microbit adapter

 • 1 st lysdiod

 • 2 st hon-han trådar

 • 1 st USB-kabel

 • 1 Dator

 • Länken till IDE: https://makecode.microbit.org/#editor

Kopplingsschema

1- Sätt in lysdiodens korta benet (-) katoden i ett håll på den blåa linjen på kopplingsplattan som bilden brdvid.

2- Sätt lysdiodens långa benet (+) anoden i ett annat håll på den delen under den röda linjen av plattan.

3- Koppla en hona-hane tråd från ett håll i samma rad som anoden till pinnen P0 på microbit kortet.

4- Koppla en till hona-hane tråd från ett av hållen som ligger på den blåa linjen av plattan till pinnen 0V på microbit (minuspolen).

Programmering

Tryck på länken ovan och hämta IDE

Skriv en kod som gör följande uppgifter.

 • När knapp A trycks då lyser lysdioden.

 • När knapp B trycks då släcks lysdioden.

Ladda ner koden i microbitkortet och testa hur den fungerar.

Tips: Använd kommandon visas på bilden bredvid

Del3: Blinkande lysdioden med två olika frekvenser

Skriv nu en kod som utför följande:

 • När knapp A trycks då blinkar lysdioden varje sekund. Lysdioden lyser i en halv sekund sedan släcks i halv sekund för alltid.

 • När knapp B trycks då blinkar lysdioden varje 2 sekunder. Lysdioden lyser i en sekund sedan släcks i en sekund för alltid.

blinkande lysdioder

Uppgift.2: Programmera två lysdioder

Material

 • Mikrobitkort & kopplingsplatta & Microbit adapter

 • 2 st lysdiod

 • 3 st hon-han trådar

 • 1 st USB-kabeöl

 • 1 Dator

 • Länken till IDE: https://makecode.microbit.org/#editor


Kopplingsschema

1- Sätt in den gröna lysdiodens korta benet (-) katoden i ett håll på den blåa linjen på kopplingsplattan som på bilden brdvid.

2- Sätt lysdiodens långa benet (+) anoden i ett annat håll på den delen under den röda linjen av plattan.

3- Koppla en hona-hane tråd från ett håll i samma rad som anoden till pinnen P0 på microbit kortet.

4- Sätt in den gula lysdiodens korta benet (-) katoden i ett håll på den blåa linjen på kopplingsplattan brevid den gröna lysdioden.

5- Sätt lysdiodens långa benet (+) anoden i ett annat håll på den delen under den röda linjen av plattan.

6- Koppla en till hona-hane tråd från ett håll i samma rad som den gula lysdiodens anoden till pinnen P1 på microbit kortet.

7 - Koppla en tredja hona-hane tråd från ett av hållen som ligger på den blåa linjen av plattan till pinnen 0V på microbit (minuspolen).

Programmering

Skriv en kod som utför följande: uppgifter:

 • När knapp A trycks då växlar lysdioderna frå grön till gul så att den gröna lysdioden lyser i en halv sekund medan den gula släcks och sedan lyser den gula lysdioden i en halv sekund medan den gröna lysdioden släcks.

 • När knapp B trycks då ändras den lystiden till en längra tid som är dubbel så lånt som förre tiden. Perioden blir 2X istället för X om man antar att X är tiden.

 • När knapp A+B trycks då ändras den lystiden till en kortare tid som är hlften som förre tiden. Perioden blir X/2 istället för X om man antar att X är tiden.

Trafikljussystem

Uppgift.3: Programmera tre lysdioder 

Material

 • Mikrobitkort & kopplingsplatta & Microbit adapter

 • 3 st lysdiod

 • 4 st hon-han trådar

 • 1 st USB-kabeöl

 • 1 Dator

 • Länken https://makecode.microbit.org/#editor

Kopplingsschema

1- Sätt in den gröna lysdiodens korta benet (-) katoden i ett håll på den blåa linjen på kopplingsplattan som på bilden brdvid.

2- Sätt lysdiodens långa benet (+) anoden i ett annat håll på den delen under den röda linjen av plattan.

3- Koppla en hona-hane tråd från ett håll i samma rad som anoden till pinnen P0 på microbit kortet.

4- Sätt in den gula lysdiodens korta benet (-) katoden i ett håll på den blåa linjen på kopplingsplattan brevid den gröna lysdioden.

5- Sätt lysdiodens långa benet (+) anoden i ett annat håll på den delen under den röda linjen av plattan.

6- Sätt in den röda lysdiodens korta benet (-) katoden i ett håll på den blåa linjen på kopplingsplattan som på bilden ovan.

7- Sätt lysdiodens långa benet (+) anoden i ett annat håll på den delen under den röda linjen av plattan.

6- Koppla en till hona-hane tråd från ett håll i samma rad som den röda lysdiodens anoden till pinnen P2 på microbit kortet.

7- Koppla en fjärde hona-hane tråd från ett av hållen som ligger på den blåa linjen av plattan till pinnen 0V på microbit (minuspolen).

Programmering

Skriv en kod som utför följande uppgifter

 • Lysdioderna lyser växlande från den gröna lysdioden till den röda lysdioden som följande:

 1. Den gröna lysdioden lyser i 3 sekunder

 2. Den gula lysdioden lyser i 0,5 sekunder

 3. Den röda lysdioden lyser i 1 sekund

utveckla koden så att lystiderna kan ändras med hjälp av knapparna A och B som följande:

 • Med knapp A ökas lystiden på den gröna lysdioden.

 • Med knapp B ökas lystiden på den röda lysdioden.

 • Med knapp A+B ställs in tiderna till första läget som är 3 s för gröna, 1 sekund för röda och 0,5 sekund för den gula lysdioden

TIPS: Använd kommando som på bilden ovan