Klick på annonser via hemsidan så att den kan stå för nätverkets avgifter (utsändningen på nätet)!! 

Bygg ditt piano

Projektet handlar om att bygga ett piano med sex olika toner. Pianot består av 6 stycken knappar, en liten högtalare (Buzz), ett kopplingsdäck, 8 st trådar, en elektrisk ledare som ska klippas i små bitar, ett Microbit kort och en Kopplingsadapter. Här under visas först två filmer, första filmen går igenom koden till pianot och andra filmen visar hur pianot ser ut när den är klar. Därefter visas en bild på pianot och en förklaring på hur man kopplar knapparna till Microbitkortet. Sedan visas också koden igen i form av en annan  bild och en text som stegvis går igenom hur koden fungerar. På slutet är det lagt till två korta filmer som visar den praktiska delen om hur man kopplar trådarna från knappar till de olika pins på Microbit kortet.

Filmen ovanför visar genomgång på hur koden ska byggas

Koden:

I det första blocket av koden som är "vid start" sälls in de olika pins P0. P8, P12, P13, P14, P15, P16, P6 till att inte generera händelser med kommandot "ställ in pin (P0) för att generera (ingen) händelser" Detta hjälper till att pin används inte påverkar andra delar av Microbit som är kopplad till dem och att de ska bara användas till att läsa knapparna är kopplad till in i kortet

Piano.steg.1: Kopplinen av ena ben till Microbit

Filmen ovan visar hur pianon ser ut efter bygget

Kopplingsschema: 

Bilden till vänster visar ett kopplingsschema där sex knappar är kopplad till pin P8, P12,13,14,15,16 på ena ben. På andra benen kopplas samman till den röda linjen på kopplings däcken som i sin tur är kopplad till pluspolen på kortet som är Pin 3,3V. Till Micro bit är också kopplad en högtalare. Högtalarens ena ben kopplas till 0 V (GND) på kortet och det andra benet kopplas till pin P0. 

För alltid:

In i "för alltid" blocket läggs till ett kommando "Om-annars" som skapar sju olika villkor. Med villkoren jämförs inlästa informationen mot "1" för att se vilken knapp som är tryckt. När en knapp är tryckt kopplas motsvarande pin till 3V ("1" = 3V)

knappen 1 är kopplad till P8 och Pin med +3 V på kortet.  När  knappen är tryckt läser den "1" då spelas tonen "mellersta E".

knappen 2 är kopplad till P12 och Pin med +3 V på kortet. När  knappen är tryckt läser den "1" då spelas tonen "mellersta F".

knappen 3 är kopplad till P13 och Pin med +3 V på kortet.  När  knappen är tryckt läser den "1" då spelas tonen "mellersta G".

knappen 4 är kopplad till P14 och Pin med +3 V på kortet. När  knappen är tryckt läser den "1" då spelas tonen  "mellersta A"

knappen 5 är kopplad till P15 och Pin med +3 V på kortet.  När knappen är tryckt läser den "1" då spelas tonen "mellersta B".

knappen 6 är kopplad till P16 och Pin med +3 V på kortet. Den knappen är tryckt läser den "1" då spelas tonen "höga C" annars Spelas "0 Hz" (ingen ton). 

Filmerna 1 och 2 visar stegvis hur knapparna och högtalaren kopplas till Microbitkortet för att fungera som en piano.

Filmen 3 visar en färdigt pianoprojekt som fungerar. Genom att trycka in på knapparna hör man olika ljud musik. I filmen används en annan typ av högtalare än den som visas i bilden ovan. Den ger hög ljud så att man kan höra tydligt musiken.

Piano.steg.2: Koppling av det andra ben till Microbit