sv

Uppgifter:Lektion.05

Villkoren

Villkor med if-else

Uppgift.01

Skriv ett program som ställer frågan "Hur gammal är du?". 

- Om svaret är mindre än 18 då skriver programmet ut texten "du är ungdom"

- Om svaret är större eller lika med 18 skriver programmet ut texten "Du är vuxen"  

Uppgift.02

Skriv ett program som frågar om du är sjuk. Om svaret är "ja" då skrivs ut att du bör stanna hemma eller besöka en läkare. Om svaret är "nej" då skrivs ut texten "Du är frisk och måste gå till skolan"

Uppgift.03

Skriv ett program som ställer två frågor till tre elever.

Frågan.1: Skriv ner ditt namn?  

Frågan.2: Är du sjuk?

Om Svaret på frågan.2 är "ja" då skrivs ut texten " Du bör kontakta vårdcentralen.

Om Svaret på frågan.2 är "nej" då skrivs ut texten " Du måste gå till skolan".                                        

Uppgift.04

Skriv ett program som ställer två frågor till tre elever.

Frågan.1: Skriv ner ditt namn?

Frågan.2: Hur gammal är du?

Om Svaret på frågan.2 är mindre än 18 då skrivs ut texten " Du är ung"

Om Svaret på frågan.2 är större eller lika med 16 då skrivs ut texten " är vuxen".             

Uppgift.06

Skriv ett program som testar om tre olika inmatad talen är lösning till ekvationen:  4x + 6 = 18.

Programmet frågar för att mata in talen i en loop som går från 1 till 4. 

Om inmatat talet är en lösning skrivs ut texten "RÄTT".

Om inmatat talet inte är en lösning skrivs ut "FEL"

Uppgift.07

Skriv ett program som avgör om ett inmatat tal är positivt eller negativt tal. Programmet ställer frågor för att mata in talen i en loop som går från 1 till 5.

Om talet är större eller lika med 0 då skrivs ut texten "positivt tal"

Om talet är mindre än 0 då skrivs ut texten " negativt tal"

Uppgift.08

Skriv ett program som frågar om hur många poäng har du fått på provet. Om svaren är:                                                                                                  Mellan 0 - 9 skrivs ut betyget " F "                                                                Mellan  9 - 11 skrivs ut betyget  "E"                                                            Mellan  12 - 14 skrivs ut betyget "C"                                                          Mellan  15 - 17 skrivs ut betyget "B"                                                                Mellan 17 - 20 skrivs ut betyget "A"

Uppgift.09

Bilden ovan visar en facit till ett program som skriver ut antal godkända och icke godkända elever i en klass efter inmatning av antal poäng. Skriv det programmet.

Uppgift.10 

Skriv ett program som löser samma uppgift som i uppgift.09. Men programmet ska skriv ut antal flickor och antal pojkar i klassen som består av tio elever.

Programmet frågar om namn och sex om det är en flicka svarar man med bokstaven "F" och om det är en pojke svarar man med "P"