Din klick på annonser via hemsidan hjälper hemsidan "teknikgrund.se" att stå för nätverkets avgifter  

Olika demonstrationer

1- Elmotorer


2- Den roterande delen består av en elektrisk spole som är en elektrisk tråd som lindas i flera varv- ungefär tusentals varv runt ett järnstycke. När en elektrisk ström går in i spolen bildas det ett magnetfält runt spolen det som gör att det blir magnetkrafter. När krafterna träffar de andra krafter som kommer från den stillastående delen som är en fastmagnet då stöter dem krafterna bort varandra

Elmotor:

1- En elmotor är en mekanism som omvandlar elenergi till en mekanisk energi. Den består av två delar, en roterande del  som kallas för rotor och en stilstående del som kallas för stator.


3- Spolens ändar är uppbyggda så att strömmen byter riktningen hela tiden, Den änden som är kopplade till pluspolen byter till minuspolen på varje rotation och minuspolen byter till pluspolen på samma sätt. När strömmen byter riktning då byter också magnetkraften som bildas i spolen riktningen.  

4- Magnetkrafter som byter riktning leder till att hela tiden möts krafter med samma pol (sydpolen/sydpolen eller nordpolen/nordpolen). Resultant av det är det skapar en rotation av den roterande delen runt sin axel.

2- Ångmaskin:

Filmen nedan visar ett litet maskin som fungerar med vattenånga. 

Ångmaskin:

En ångmaskin är en motor som fungerar med vattenånga. Den består av en ångpanna som innehåller vatten. Ångpannan är sluten till ett vattenrör som i sin tur är kopplade till en mekanism. Mekanismen består i sin tur av rörliga kolvar och hjul.

När vattnet värms upp med eld under ångpannan blir det till ånga. ångan släpps ut och förs in i röret och pressar fram och tillbaka med en högkraft på kolven och får hjulet att snurra.


3- Ringklocka

Ringklockan:

Material: 
En spole och ett järnstycke
Ett batteri, en strömbrytare
En hammare
En klocka

Kopplingsscheman:

Från spolens ena änden kopplas en elektrisk sladd med en röd färg till pluspolen på ett batteri. Andra änden kopplas till en ståndare som är kopplade till en hammare. Ovanför hammaren står en skruv med hållare. Från skruvhållaren kopplas en annan sladd till minuspolen på batteriet.

Funktion:

Bilden till vänster visar tydligt hur ringklockan fungerar med hjälp av två ritningar av ringklockan. När strömbrytaren sätts på blir kretsen som består av spolen, strömbrytaren och hammaren sluten. Det som gör att strömmen går runt från batteriets plus till minuspolen genom spolen. När strömmen går i spolen bildas det ett magnetfält runt spolen. Magnet9kraften drar hammaren ner mot klockan.

När hammaren slår på klockan då lämnar den kontakten och blir kretsen avbruten som i den nedre bilden. Strömmen slutar och magnetkraften avbryts därför åker hammaren tillbaka till sin kontakt och sedan blir kretsen sluten igen och bildas magnetkraften på nytt och slår hammaren igen osv..