Larmet.1

Larmet med två knappar

Larmsystemet består av två knappar som är kopplade till Microbitkortet via pinnarna P1 och P2. Med knapparna kan bildas maximum fyra kombinationer. Om man låter knapparna motsvara siffrorna 1 och 2 då får man fyra kombinationerna 11, 12, 21, och 22. En av dessa kombinationer ska registreras som ett hemligt ord. Om rätt ord slås kommer det hemliga ordet att visas på displayen. Man kan också lägga till en dörr som kan öppnas genom att exempel vrida på en servomotor. Om man slår ett fel ord då sätts igång larmet.  

Kopplingsschema

Beskrivning

Material:

Två knappar, 5 stycken trådar, en till bit tråd, 1 Microbitkort, 1 kopplingsplatta.

Kopplingen

Kortet ska kopplas till två knappar k1 och k2 som följande:

En tråd kopplas från ena ben av knapparna k1 och k2 till pinnen P0 via anslutning punkten L1 på tangentbordet. Två andra annan trådar kopplas från andra benen av knappen k2 till pinnarna P1 och P2 via anslutningspunkter R1 och R2 på tangentbordet.

två till trådar ska kopplas till pinnen P0 och GND (-) eller pinnen 0V från en högtalare.    

Programmering

Larmet med 4 knappar

Larmsystemet består av fyra knappar som är kopplade till Microbitkortet via pinnarna P1, P2, P8 och P12. Med knapparna kan bildas maximum 16 kombinationer. Om man låter knapparna motsvara siffrorna 1,2,3 och 4 då får man kombinationerna 16 möjliga kombinationer. En av dessa kombinationer ska registreras som ett hemligt ord. Om rätt ord slås kommer det att visas på displayen. Man kan också lägga till en dörr som kan öppnas genom till exempel att snurra på en servomotor. Om man slår ett fel ord då sätts igång larmet. 

Kopplingsschema

Beskrivning

Material:

Två knappar, 7 stycken trådar, en till bit tråd, 1 Microbitkort, 1 kopplingsplatta, ett tangentbord.

Kopplingen

Kortet är ska kopplas till fyr knappar k1, k2, k3 och k4 som följande:

En trådar kopplas från ena ben av knapparna k1,k2,k3 och k2 till pinnen P0 via anslutning punkten L1 på tangentbordet. fyra andra annan tråd kopplas från andra benen dess knappar till pinnarna P1,P2,P8 och P12 via anslutningspunkter R1,R2,R3 och R4 på tangentbordet. två till trådar ska kopplas till pinnen P0 och GND (-) eller pinnen 0V från en högtalare.  

Programmering