El produktion

Vindkraft & Solenergi

El-stationer

Kunskapen om magneter och elektromagneter har lett människan till att skapa och tillverka elektricitet. El generatorer fungerar genom att sätta en magnet i rörelse inuti en spole ju fortare den roterar (snurrar) desto starkare elektrisk ström skapas i spolen. På den här principen är byggd alla elektriska generatorer. Det som behövs för att generera elektricitet är en kraft som kan få magneterna att snurra. Man har använt många olika sätt för detta som bland annat är vattenkraft, kärnkraft, vågor på havet solen och vinden med mer...

I den här sidan ges några tips på några projekt där används förnybara resurser som ger en miljövänlig energi. Det är därför vald att bygga ett vindkraft eller en elstation som är baserad på miljövänliga resurser. 

Filmen nedan visar hur elektricitet produceras med vatten.

Vindkraft

På den här sidan visas ett byggprojekt som fungerar manuellt och en el-källa som använder solenergi . Det visas också en skiss över hur ett vindkraft fungerar där synliggörs överföring av vindkraften till en rörelse och rörelse energin till elektricitet. 

Vindkraften består av följande delar: 1- Propeller som utsatts för vinden och omvandlar vindenergi till en rörelse energi, 2-  En mekanism som består av kugghjul som funkar på mekanikens gyllene regel principen. Den höjer rörelsens hastighet för att generera mer elektricitet. 3- En elektrisk del där fasta magneter och spolen omvandlar rörelsen till elektricitet.

Bilderna nedanför visar hur en enkel elgenerator kan byggas med användning av enkla material som är lätt att skaffa. Det är bland annat 2 st CD skivor, ett gumma band, en elektrisk sladd som klipps i små bitar som sidan limmas cirkulärt på kanten i ena skiva som i sin tu blir limmad parallell med den andra skivan. Det limmas också två flasklockar i mittpunkten av skivorna och görs ett håll i mitten av lockarna för att föra in en skruv som håller fast skivorna på ett stativ av trä. (se bilderna nedan)  

Det ska också borras ett annat håll på skivorna vid kanten där förs en annan skruv som används senare för att snurra på skivorna som driver en DC motorn via ett gummi band. Utifrån motorn kommer två elektriska tråd som kopplas till en lysdiod. 

När man snurrar på skivorna drivs DC-motorn med hjälp av ett gummi band. Motorn i sin tur generar elektricitet som tänder lysdioden. (se bilderna nedan)

Sol Energi

Solceller

Solceller är en ljuskänsliga materia (halvledardiod) som omvandlar ljusenergi till elektrisk. De kan användas för att producera egen förnybar EL. I det här projektet används sol-plattor som ger en spänning med 2V och 400 mA. De omvandlar ljusets energi som kan få små DC motorer att snurra. Man kan också utnyttja detta för att tillverka en starkare spännings källa . I det här fallet man får en  DC motor att snurra med hjälp av en sol-platta som i sin tur kan kopplas för att driva andra motorer och få dem att snurra fortare och genera tillsammans mer ström och högre spänning.  

Bilden nedan visar ungefär hur ni kan koppla motorer till varandra för att höja spänningen. 

Bilden visar ett batteri med 4,8 V som ger en spänning på utgången på 54 V när man kopplar motorer som i bilden. Man kan koppla bort det batteriet och ersätta det med en solcell platta som är en miljövänlig el-generator som i bilden nedan..

Man kan också koppla solcellerna i serie ifall spänningen inte är tillräckligt  och man vill höja spänningen t.ex. att från 2V till 4V som i bilden nedan. Under "Elektricitet" sidan står uppgifter på kopplingar av solceller på olika kretsar med serie-parallell kopplingar och mätningar av elektriska ström och spänning som går i kretsarna.