Klick på annonser via hemsidan så att den kan stå för nätverkets avgifter (utsändningen på nätet)!! 

Bygg ditt tangentbord

Filmen del.1 visar hur ett tangentbord fungerar och hur koden ska byggas för att styra 5 knappar som är kopplade till ett Microbitkort. Andra filmen längst ner till vänster är en genomgång på det praktiska delen som visar kopplingen av de olika knapparna till kortet.  

Material:

1- Microbit kort

2- En dator

3- Microbit editor

4- USB adapter

5- Fem stycken knappar.

6- 11 stycken elektriska tråd

7- Anpassad kopplingsdäck till Microbit


Bilden till vänster visar en färdig kod som ska styra tangentbordet med fem bokstäver. Microbitkortet kopplas till fem knappar via Olika Pins, P0,P1,P2,P8 och P12. P0 kopplas till knappen med bokstaven A på ena ben, på samma sätt kopplas P1  till B, P2, till C, P8 till D och P12 till knappen med bokstaven E. Andra benen från varje knapp kopplas till den röda linjen på kopplingsdäcken, Den röda linjen i sin tur kopplas till pins där det står 3V på Microbit. 


Förklaring av koden:

I programmet läser in kortet information från P0,P1,P2,P8 och P12 med digital läs pin P0. Varje inlästa informationen sparas i en motsvarande variabel som skapas in i koden. P0 sparas i A, P1 i B, P2 i C, P8 i D och P12 i E. Det sker sedan en kontroll med logiken "Om-annars" för att se vilken variabel har sparat en "1". Det variabeln som sparar "1" skrivs ut på skärmen med "visa sträng"