Spänning & ström

Bild.1

Bild.2 till höger visar en kondensator vars plattornas är full laddade, ena plattan är laddad med an mängd av negativa laddningar (elektroner) och andra  plattan är laddad med en mängd av positiva laddningar. 

Den mängden av laddningarna bestämmer den elektriska spännings styrkan över kondensatorns plattorna.

Bild.3

Bilden.4 visar avkopplingen av kondensatorns plattorna från lampan efter att en mängd av elektroner har vandrat sig från den negativa laddningen till den positiva laddningen via lampans resistorn. Laddningarna jämnas ut och blir det mindre antal negativa och positiva laddningar på kondensatorn. Detta gör att spänningen över kondensatorn blir mindre stark.      

Bild.5

Bilden till vänster visar ett batteri som är kopplad till en kondensator. 

Kondensatorn består av två plattor som har en förmåga att lagra elektriska laddningar.

När kondensatorns plattorna laddas med två olika elektriska laddningar bildas det en elektriskspänning.

En elektrisk spänning bestämmer mängden av elektroner som skulle kunna röra sig från ena plattan till den andra plattan.

Bild.2

Bild.3 visar kopplingen av plattornas kondensatorn till varandra via en lampa.

När kondensatorns plattorna blir kopplad till varandra via en elektrisk ledare släpps elektronerna iväg från den plattan med negativa laddningar som går till den andra plattan med positiva laddningar.

Mängden av elektroner som släpps iväg varje sekund kallas det för elektrisk ström. Ju mer elektroner som släpps iväg per sekund desto starkare blir elektriska strömmen.

Bild.4

Bild.6

Bild.5 visar återkopplingen av kondensatorn till lampan där fler elektroner har vandrat sig och jämnat ut sig med de positiva laddningar som gör att mängden av positiva och negativa laddningar har blivit mycket mindre och spänningen svagare. I bild.6 har alla elektroner vandrat sig och jämnat ut sig med de positiva laddningar tills det inte blir någon laddning kvar och spännings styrka blir 0 (V=0).

Jämför elektrisk spänning med spänningen på vatten

En elektrisk spänning fungerar på samma sätt som i bilden ovan. När man kopplar två flaskor med ett rör om ena flaskan är full med vatten och andra flaskan är töm då rinner vattnet till den tömma flaskan så fort man öppnar kranen. Vattnet som rinner kan kallas för en ström av vatten. Spänningen är den skillnaden mellan vattnets mängder mellan flaskorna. Det är det som gör att vattnet vill jämnas ut med den andra flaskan. När det blir jämt då blir spänningen noll och slutar vattnet med att rinna mellan flaskorna. Det blir inga vatten som vill gå till den andra sidan.  

Elektriskström

Hur många elektroner som rör sig på en sekund utgör den elektriska strömmen som går i kretsen. Filmen visar en enkel krets som består av ett batteri, en lampa och en strömbrytare. När kretsen sätts på börjar elektroner (negativa partiklar) att gå från ena sida av batteriet till den andra sidan (minuspolen till pluspolen). Genom att sänka lampans motstånd släpps ut fler elektroner och de blir ännu mer elektroner som rör sig på varje sekund och elektriska strömmen blir starkare.