Uppgifter till Lektion.13

Uppgift.1: 

Skriv en kod som skapar en lista av fem olika element. Elementen är naturliga tal. I koden skapas också en variabel som döps till namnet "index". På skärmen visas det första elementen av listan. (första element ligger på adress 0 ).

Uppgift.2: 

Skriv en kod som skapar en lista av fem olika element. Elementen är naturliga tal. I koden skapas också en variabel som döps till namnet "index". På skärmen visa det sista elementen av listan. (sista element ligger på adress 4 ).

Uppgift.3: 

Skriv en kod som skapar en lista av fem olika element. Elementen är naturliga tal. I koden skapas också en variabel som döps till namnet "index". På skärmen visas alla elementen på displayen på varje sekund i tur och ordning från adress 0 till adress 4.

Uppgift.4:

Skriv en kod som skapar en lista av följande element 6,1,5,8,3. Koden visar för alltid elementen på displayen.

Uppgift.5:

Skriv en kod som skapar en lista av elementen 6,1,5,8,3. Koden visar för alltid elementen på displayen. När man trycker på knapp A då rensas skärmen och visas antal element på displayen.

Uppgift.6:

Skriv en kod som skapar en lista av elementen 8,3,5,8,7. Koden visar för alltid elementen på displayen. När man trycker på knapp A då rensas skärmen sedan sorteras listan och visas listans element på displayen efter sorteringen.

Uppgift.7:

Skriv en kod som skapar en lista av elementen 8,3,5,8,7. Koden visar för alltid elementen på skärmen. När man trycker på knapp A då byts den sista element med 9 sedan visas den nya listan efter ändringen.

Uppgift.8:

Skriv en kod som skapar en lista av elementen 8,3,5,8,7. Koden visar för alltid elementen på displayen. När man trycker på knapp A då tömmas listan. När knapp B trycks visas ental element av listan.