Uppgifter till Lektion.08

Uppgift.1:

Skriv samma kod som på lektionen och observera vad som sker på simulatorn sedan gör ändringar på talen och dem olika matematiska beräkningar.

Uppgit.2:

Skriv en kod som löser multiplikationen av två tal, tal1 och tal2 och visar svaret på displayen när knappen A är tryckt. Med knapp B utförs divisionen av dessa tal, knappen A+B visar subtraktionen av talen och när kortet skakad visar additionen av talen.'

Uppgift.3:

Skriv en kod som visar resten av divisionen mellan tal1 och tal2 när knappen A är tryckt och närmaste värde för tal1/tal2 när knappen B är tryckt.

Uppgift 4:

Skriv en kod som visar den största talet bland talen 2,13, -23 och talen 12, 5 när knappen A är tryckt. När knappen B trycks visar den minsta talet bland talen och när både knapparna är tryckta då visas det absoluta värde till det minsta talet.

Uppgift.5:

Skriv en kod som slumpvis väljer ett tal mellan 1 och 6. Om det valda talet är 1 då lyser lysdioden (lampan) som ligger på koordinater (0,1), om det är två lyser den som ligger på (0,2). om det är 3 då lyser (0,3), 4 lyser (0,4) och 5 lyser lampan som finns på (0,5).

Uppgift.6:

Förklara hur koden nedan fungerar. Förklaringen ska innehålla en sammanfattning av helheten och en detaljerad förklaring där du beskriver stegvis vilka kommando som *ingår i koden och hur de används i programmet.