Uppgifter till Lektion.02

Uppgift.9:

Skriv en kod som gör att i börja i "vid start" skapas två variabler som sätts till 0. När knapp A trycks ner ökas ena variabeln med 2 och när knapp B trycks ner ökas den andra variabeln med 2. Med tryck Pins P0 minskas ena variabeln med 2 och när Pins P1 trycks ner minskas den andra variabeln med 2.

- Med knapp A+B subtraheras variablerna ihop och visas svaret på displayen.

- Med Pin P2 adderas variablerna och visas svaret på displayen.

(använd de räknesätten operatörer som finns i matematik delen)

Uppgift.10

Förklara hur koden nedan fungerar. Förklaringen ska innehålla en sammanfattning av helheten och en detaljerad förklaring där du beskriver stegvis vilka kommando som *ingår i koden och hur de används i programmet.  

Uppgift.1:

Skriv en kod som gör att när man trycker in på knapp A visas texten "hur gammal är du", när man trycker på knapp B visas talet 15 och på knapp A+B visas en bild (ett hjärta).

Tips: När knapp(A) trycks: --> visa sträng(" ")När knapp(B) trycks: --> visa siffra(" ")När knapp(A+B ) trycks: -->visa ikon(). 

Uppgift.2:

Skriv samma som i uppgift.1 men använd "När Pin P0 trycks" , "När Pin P1 trycks""När Pin P2 trycks" istället för knapparna A, B och A+B

Uppgift.3:

Skriv en kod som visar ett blinkande hjärta när man trycker på knapp A och en uppräkning från 0 till 7 när knapp B trycks. Tips: När knapp (A) trycks: --> Visa ikon(). När knapp(B) trycks: --> Visa siffra()

Uppgift.4:

Skriv en kod som visar ett blinkande hjärta när man skakar på kortet och när man trycker på någon annan knapp släcks skärmen.

Tips: När skaka:--> Visa ikon(). När knappa(A) trycks: rensa skärmen. 

Uppgift.5: 

Skriv en kod som gör att när knapp A på microbit kortet trycks ner då lyser lamporna som en L från höger till vänster och när knapp B trycks ner lyser de på samma sätt men från vänster till höger.

Tips: När knapp () trycks:--> show leds


För uppgifterna nedan behöver man titta på filmen i lektion.03 och 04

Uppgift.6:

Skriv en kod som gör att "när knapp A" på microbit kort trycks ner då lyser lamporna växlande som en L från höger till vänster i en loop som går för alltid och "när knapp B" trycks ner då lyser de på samma sätt men från vänster till höger.

Tips: Använd "växla x(0), y(0)"

Uppgift.7:

Skriv en kod som gör att i början i "vid start" skapas två variabler där ena sätts till 5 och den andra sätts till 6. När knapp A trycks ner ökas ena variabeln med 1 och när knapp B trycks ner ökas den andra variabeln med 1. Med knapp A+B adderas variablerna ihop och resultatet visas på displayen.

Uppgift.8:

Skriv en kod som gör att i början i "vid start" skapas två variabler som sätts till 0. När knapp A trycks ner ökas ena variabeln med 1 och när knapp B trycks ner ökas den andra variabeln med 1. Med tryck på Pin P0 sänks ena variabeln med 1 och med tryck på Pin P1 minskas den andra variabeln med 1.

- Med knapp A+B multipliceras variablerna ihop och svaret visas på displayen.

- När Pins P2 trycks divideras variablerna och visas svaret på displayen