Bygg din bil

                      Material som behövs till bioprojektet

Länkar: Länkarna nedan visar de digitala material som kan hjälpa till att få  inspirationer om hur man kan bygga sin bil. Länk1 visar ett exempel på  koder som styr Minibit, länk2 visar stegvis hur skissar man biens chassi, länk3 visar olika bilar som är bygd av andra elever, länk4 visar Microbit editor som används till att skriva koder och länk5 visar filmer om miljöfrågor.

Länk1: https://www.teknikgrund.se/bygg-din-bil/  

Länk2: https://www.teknikgrund.se/skissar/ 

Länk3: https://www.teknikgrund.se/vad-andra-har-byggt/ 

Länk4: https://makecode.microbit.org/#editor 

Länk5: https://app.binogi.se/c/63843    


Planering av temat "Bygg din bil"

1. Start: Fakta om bilar (2 pass)

 • Film om hur man bygger bilar ( www.binogi.se )

2. Undersökning av koder: Testa några koder som styr minibit (2 pass)

 • Kod.1: Bilen går fram, tillbaka och stoppas medhjälp av 3 olika knappar knapp A, knapp B och knapp A+B.
 • Kod.2: Bilen styrs av programmering med hjälp av en ultraljudsensor.
 • Kod.3: Bilen styrs med en fjärrkontroll.
 • Koderna finns här:  https://www.teknikgrund.se/bygg-din-bil/  längst ner på sidan.

3. Bygga och testa elektriska kretsar med DC motor (2 pass)

 • Enkla Kretsar med DC motor 
 • Kretsar med kitronik "motor driver board" som i bilderna nedan.

Tryck på knappen nedan för att komma åt motorkrets med Microbit

4. Börja skissa din bil digitalt (3 pass) 

 • Använd digitala programmet sketchupp: https://app.sketchup.com/app 
 • Börja med att rita en skiss på bilens chassi i 3D. Tänk på att placera hjulen i symmetri från varandra och att placera elmotorns remskiva i samma linje som remskiva som sätts fast på hjulens axel.

5. Teknik och Miljö påverkan (2 pass film+quiz)

 • Hållbarutveckling
 • Miljögifter och utsläpp
 • Återvinning och återanvändning  

6. Bygg din bil (4 pass)

1-Bygg bilchassit: 

 • Börja med att rita bilens chassi på ett material som du själv väljer, kartongbit, träbit, plast mm….

 • Klipp ut skissen med en papperskniv eller en sax.

 • Limma glasspinnar på skissen (Om du har valt att skissa på papper eller kartong) för att förstärka skissen.

 • Förstärka skissen med hjälp av glasspinnar 

2-Montera hjuldelen:
 • Limma fast en remskiva på någon axel på fram eller baksidan av hjulen (remskivan måste Limmas fast på ena axeln bredvid något hjul som man väljer utifrån om det ska vara ett framdrivet eller bakdrivet hjul)

 • För in i lagerbockarna träpinnar som ska fungera som axlar till hjulen. (Tänk på att axlarna ska kunna snurra fritt in i lagerbockarna).

 • Limma fast lagerbockar på skissen

 • Limma fast hjulen på axlarna.

3-Montera motordelen:
 • Limma fast elmotorn på bilen så att motorns remskiva sitter i samma linje som hjulens remskiva.
 • Sätt ett anpassat gummiband mellan remskivorna.
 • Limma fast ett batteribehållare en strömbrytare på chassit
 • Löd fast el trådar mellan batteriernas kontakter (+) och (-), strömbrytaren och elmotorns anslutningspunkter så att komponenterna bygger en elektrisk krets.
 • Sätt in två batterier i batterihålaren och sätt på strömbrytaren och kolla om bilens hjul snurrar.
4-Montera karosseri:

 • Rita en modell av den karosseri som du väljer till din bil på kartongbitar eller på ritpapper
 • Limma fast olika kartongformer för att bygga tak, dörrar och bilens olika sidor.

 • Limma sedan horisontalt andra glasspinnar som ska binda ihop de vertikala glasspinnarna.

 • Limma fast vertikalt olika bitar av glasspinnar som stöd på olika kanter av bilchassit.

Skriv om din bil

1- Inledning (Vad handlar projektet om)
2- Skiss
3- Bild av den byggda bilen
4- Vilka material används till bilen
5- Vilka delar består bilen av
6- Genomförandet (Hur du har byggt bilen steg för steg)
7- Funktion (Hur fungerar delarna ihop) Förklara! Om din bil inte går fram/tillbacka och vänster/höger skriv om vad
skulle ändras eller läggas till för att bli en sånt bil.
8- Hur påverkar din bil miljön och hur kan det göras bättre för miljön. Förklara! (Använd din kunskaper om miljögifter, hållbarutveckling och återvining/ återanvändning titta gärna filmerna om miljö)
Fördjupning:
1- bilar styrs med elektroniken och programmering .
2- Bilen skulle kunna gå fram, tillbacka, höger och vänster
2- Förklarar hur elektronik är kopplad till bilen.
3- Förklarar koden som används till bilen.

Fördjupning

I fördjupningen ska man använda sig av elektroniken för att få bilen att gå åt alla riktningar fram, tillbaka, vänster och höger. För att göra detta behöver man ett microbitkort, ett annat elektroniskt kort som heter "kitronik" motor driver board och microbit editor för att skriva koder som ska laddas ner i kortet som ska styra bilen. Man behöver också använda två motorer. Varje motor ska separat kopplas till ett hjul via ett gummiband. 

När elektroniken är färdigt kopplade till bilen som i bilden ovan där ena motorn är kopplade till högra hjulet och den andra motorn till det vänstra hjulet då börjar man med att skriva koden som ska styra bilen.

Tre olika kod förslag:

1- Bilen ska styras med hjälp av knapparna A och B som är integrerade i microbit kortet. Med knapp A ska bilen åka fram, med knapp B ska den gå tillbaka och med tryck på knapparna A och B samtidigt ska bilen stoppas.

2- Bilen ska styras md hjälp av en infraröd sensor. Sensorn ska limmas fast längs fram på bilen och kopplas till Pin "P0" på kortet via motor driver board. Med programmet ska bilen alltid gå fram så länge det inte finns hinder på väg. Vid hinder svänger bilen till vänster eller höger.

3- Bilen ska styras med hjälp av ett annat microbit kort som i sin tu kopplas till några extra knappar. Med knapparna ska bilen kunna gå fram, tillbaka, vänster, höger och stoppa. 


Infraröd sensor

Bilden till vänster visar en infraröd sensor som är kopplad till ett Microbitkort. Två tråd (röd och svart) av sensorn kopplas till pluspolen (-) och minuspolen (GND) av kortet och en till tråd med gula färgen är kopplad till Pins Po på kortet.

Till projektet ska sensorn kunna kopplas på samma sätt till bilen  via Kitronik (motor driver board) om man vill att bilen ska gå automatik med hjälp av snsorn.