Skissa din bil

Del.1: Chassi

Bild.1

Bild.2

Bild.3

Bild.4

Från mittpunkten av cylindrarna ritas andra cirklar med större diametern som sedan dras ut med "tryck/dra" funktion för att göra de stora cirklar tjockare till ett hjulformad. 

Chassit

Bilderna 1-4 är ritade med hjälp av de fyra olika små verktyg som visas ovan som ser ut som olika geometriska figurer.

Med rektangelns verktyget är ritad fyra olika rektanglar som är sammansatta ihop och bildar en form av en chassi till bilen. 

Med verktyget "flytta" som ser ut som fyra utritade pilar flyttas ena kant av ena rektangel på bilden 1 och blir den som två snida sidor. Därefter ritas ovanpå chassit en vertikal rektangel och tre små cirklar.

Cirklarna dras ut med hjälp av  tryck/dra funktionen och blir som smala pinnar (bilens axlar). 

Del 2: Bildelar på chassi & Mätningar

Bild.5

Bild.6

Bild.7

Bild.8

Bygga hjul på andra sidan

I bild.5 används kopiera/klistra  genom att höger klicka på cylindrarna och hjulen som markeras mad hjälp av pilen som sedan klistras på den andra sidan av den vertikala rektangeln. Kopiorna flyttas med "flytt" funktionen tills de sitter jämt i en symmetri mot andra cylinder/hjul på den högre sidan.  

Bygga elmotor

Den lilla cirkeln i mitten av den vertikala rektangeln i bilden.6 dras ut med "tryck/dra" funktionen och bildar först en liten remskiva. På remskivan ritas en mindre cirkel för att bygga motorns axel och ritas sedan en större cirkel på axeln som dras ut med "tryck/dra" till en tjockare cylinder i form av en el motor med en egen remskiva.

Den vertikala rektangeln suddas  bort med "radergummi" och sedan vänds om bilchassin med "rotera" funktionen och blir som i bilden bild.7. På slutet vänds om igen och mäts avstånden av de olika bildelarna och sidorna och visas det i bild.8  

Del 3: Karosseri & Målning

Bild.9

Bild.9

Bild.10

Bild.11

Bild.12

I bild.9 ritas 12 olika rektanglar vertikalt för att bygga bilens karosseri. för detta används funktionerna "rektangel", "tryck/dra", "radergummi" och "linje"

I bild.9 används "färg" funktionen för att målen de olika delarna av bilens karosseri. 

I bild.10 ritas en elektronisk kretskort och ett batteri in i bilens vagn. korten kopplas med två elektriska tråd till bilens elmotor som ligger under chassin.

Bild.11 visar delarna på chassin under bilen. Framhjulen är kopplad till elmotorn med ett gummiband som går genom två olika remskivor. ett stort remskiva som limmas fast på en pinne som är kopplad till hjulen och ett litet remskiva som kopplad till motorns axeln. Från motorn kontakter kopplas två el-tråd till ett batteri som ligger på bilens vagn.

Bild.12 visar den färdiga bilen som styrs av ett elektronisk kort med programmering.