Larmet.1

Material: 1 dator, Mico:bit kort, 1 kopplingsplatta, Usb kabel, Microbit editor, fyra knappar, 7 hon-han trådar, 1 högtalare, fyra små tråd bitar, 1 tangentbord. koden som styr larmet med 4 lösa knappar.

Kopplingsschema

Frågor:

1- Utgå från koden som visas nedanför och koppla ihop komponenterna (4 knappar, trådar, högtalare).

2- Skriv in koden i microbiteditor

3- Ladda ner koden i microbitkortet och testa hur larmet fungerar när du slår in rätt lösenord och när du slår in felaktiga siffror.

Utveckling av larmsystemet:

4- Använd knapparna k1,k2,k3 och k4 på ett tangentbord och ändra i koden så att larmet kan läsa in lösenordet via tangentbordet.

5- lägg till en servo motor som ska fungera som ett vridningsverktyg som vrids upp och ner (höger- vänster) vid rätt inmatning av lösenordet.

Dokumentera:

6- Använd din mobil och ta en bild som visar tydligt hur knapparna, högtalare och servomotor är kopplade till kortet och lägg den i det bifogat dokumentet på google classroom.

7- Förklara på ett välutvecklande sätt hur larmets ingående delar, kodens delar och komponenterna samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Koden nedan styr ett larm som består av fyra inmatnings knappar där siffrorna matas in binärt och en högtalare som skickar ut ljud när felaktiga siffror matas in.