Uppgifter:lektion.01

Skriv ut med print ( )

Tryck på knappen och börja koda

Uppgift.1

Skriv en kod som beräknar hur mycket det kostar att köpa fyra stycken pärlor och tre stycken ädelsten. Svaret skrivs ut på skärmen. (Använd bilden till höger)


Uppgift.2

Skriv en kod som beräknar hur mycket det kostar att köpa fem stycken ring, två stycken armband en stycken halsband. Svaret skrivs ut på skärmen. (Använd bilden till höger)


Uppgift.3

Skriv en kod som beräknar hur mycket det kostar att köpa två stycken pärlor och tre stycken ädelsten. Svaret skrivs ut på skärmen. (Använd bilden till höger)


Uppgift.4

Skriv en kod som beräknar hur mycket får du tillbaka från 200 kr när du köper två stycken halsband och tre stycken armband.  Svaret skrivs ut på skärmen. (Använd bilden till höger)


Uppgift.5

Skriv ett program där du visar med texten "Så mycket kostar att köpa en ring och två stycken armband". På utskriften utförs också beräkningen av kostnaden och avslutas med en annan text som är "kronor" (Använd bilden till höger)


Uppgift.6

Vilken av följande instruktioner som inte fungerar? varför?

1- print( "hej min klass! Ha en bra dag!" )

2- print( hej min klass! Ha en bra dag! ) 


Uppgift.7

Vilken skillnad är det mellan följande kommando

1- print (45 +15 + 10)

2- print("45 + 15+ 10")

Uppgift.08

1- Testa följande instruktioner och skriv ner svaren.

a) print(2**3)       b) print(2**3*4)    c) print(2*3**3)

2- Vad är det som sker när du använder två stjärnor **?

3- Vilka operatorer räknas först när det finns en stjärna och två stjärnor i en beräkning?

Uppgift.9

Skriv ett program som visar på utskriften följande beräkningar:

a)  124 + 16 - 20

b)  36 / 4 + 3*12

c) 24/4 + 3*8 - 16Uppgift.10

1- Testa följande instruktioner och skriv ner svaren:

a)  print ( 7%5 )?          b) print (9 %3 )?            c) print (15%4 )?

2- Vad är det som sker när du använder tecknet %

3- Vilken operatorer beräknas först? addition (+) eller  %, multiplikation(*) eller %?

a) print (7%5 + 4)       b) print (5 + 9%4*3)