sv

uppgifter: lektion.06

If-else, and och or

Uppgift.01

Testa följande instruktioner:

1- print(7%3)

2- print (7/3)

Vad är skillnaden mellan instruktionen.1 och instruktionen.2

Uppgift.02

Vad är det som visas på skärmen om du kör programmet nedan:

for n in range (1, 11):                                                                                        if (n%2 == 0):                                                                                                       print (n)

Uppgift.03

Vad är det som visas på skärmen om du kör programmet nedan:

for n in range (1, 11):                                                                                       if (n%2 == 0):                                                                                                      print (n)

Uppgift.04

Skriv ett program som frågar om vilka tal som ska skrivas ut. Om svaret är "jämna" då skrivs ut alla jämna tal från 1 till 20. Om svaret är "udda" då skriv ut alla udda tal mellan 1 och 20

Uppgift.05

Skriv ett program som kollar om ett tal är delbar med 2 och 3. Programmet frågar om att mata in ett tal. Sedan kollar programmet med "if-else", "and", och% om talet är delbara med 2 och med 3. Om det är sant då skriver programmet ut texten "talet är delbara med 2 och med 3" annars det skriver ut "talet är inte delbara". 

Uppgift.06

Skriv ett program som kollar om ett tal är delbar med 2 och 3. Programmet frågar om att mata in ett tal. Sedan kollar programmet med "if-else", "and", och% om talet är delbara med 3 eller med 5. Om det är sant då skriver programmet ut texten "talet är delbara med 3 eller med 5" annars det skriver ut "talet är inte delbara". 

Uppgift.07

Utveckla programmet i uppgift.06 så att frågorna upprepas tio gånger så att man får testa 10 olika tal som programmet ska svara på om de  är delbara eller inte. Mellan svaren ska ritas en linje som skiljer dem.

Uppgift.08

Bilden längst upp till vänster visar en algoritm. En algoritm är ett sätt på hur insttuktioner ska skrivas för att lösa ett problem. Utgå från algoritmen och skriv ett det programmet som löser uppgiften. I uppgiften står att man ska skriva ut jämna eller udda tal som ligger mellan 1 och 20.

Programmet frågar först att mata in två olika tal. Om talen är lika då skrivs ut jämna talen annars skrivs ut udda talen mellan 1 och 20. Programmet kör flera gånger och frågar varje gång om du vill forsätta.

Uppgift.09

Skriv ett program som ställer tre frågor. Första frågan vill man ta reda på vilka tal ska skrivas ut "jämna" eller "udda". Andra frågan vill man ta reda på vilket är det minsta talet som ska skrivas ut. Tredje frågan är om det största talet. Programmet skriver ut talen utifrån svaren. 

Uppgift.10

Bilden visar en facit till ett program som  frågar om att mata in ett minsta tal och ett största tal som ska skrivas ut. Det frågar också om talen ska vara jämna eller udda precis som i uppgift.09. Men det här programmet är utvecklat genom att lägga till en fråga om man är säker på den typen av talen som ska skrivs ut. Om svaret är "nej" då frågar igen att mata in den rätta typen av talen för att bli säker.