Decimal till binär

Omvandlaren decimal till binärtal fungerar så att när man slår in decimaltalen från 0 till 15 med hjälp av en knappen av dem integrerade knapparna på Microbitkortet visas det på displayen. Med den andra knappen omvandlas talen till motsvarande binära talen som visas på fyra lysdioder som är kopplade till kortet via en kopplingsdäck. Projektet är tekniskt där elever bygger koder och kopplar komponenter ihop för att fungera som omvandlare. Men kan även användas på matematiska lektioner. Det synliggör för elever det binära talsystemet och hur de används i tekniken. Här under finns två filmer den första filmen visar hur koden till omvandlaren ska byggas. Den andra filmen längst ner visar en färdig omvandlare. 


Kod.del2

Förklaring av koden:

Koden utgår från den matematiska exempel nedanför som visar ett sätt på hur beräknas ett binärtal från ett decimaltal, Läs först den matte förklaring sedan titta på koden för att förstå den omvandlingsdelen som omvandlar talen till binärtal. 

Material:

1- Ett Microbit kort med USB kabel.

2- Ett kopplingsdäck och Microbitadapter.

3- Fyra stycken lysdioder.

4- Fem stycken elektriska trådar

5- En dator och Microbit editorn


Kopplingen:

På kopplingsdäcken kopplas fyra stycken lysdioder. Lysdiodernas korta ben sammankopplas till den blåa linjen på kopplingsdäcken. Den blåa linjen kopplas i sin tur till Pin 0 V på Microbitsadapter via den blåa elektrisk tråden som det visas i bilden till vänster.

Andra benen av lysdioderna kopplas till de olika pins från sina långa benen. Första lysdioden längst till vänster  är kopplad till Pin P0, det andra till Pin P8, den tredje till Pin P8 och den sista längst till höger kopplas till Pin P2


Kod.del1

Koden består av två delar. Del1 är en kod in i vid start blocket, Del2 består av två block andra som styrs av knapp A och knapp B.

Matematik:

För att omvandla ett decimaltal till ett binärtal kan göras på olika sätt. Ena sätt är till exempel att dela decimaltalet med 2 och anteckna resten av divisionen och fortsätt dela svaret av divisionen med 2 igen och anteckna resten av divisionen tills det blir på svaret av divisionen 0. De antecknade av rester av divisionerna som är nollor och ettor skrivs in genom att börja från den sista resten. 

Exempel: Att byta 9 till binärtal.

- 9/2 = 4 rest: 1.  - 4/2 = 2 rest: 0.  - 2/2 = 1 rest: 0.   - 1/2 = 0 rest: 1.

Det binära talet skrivs genom att börja med den sista resten av divisionen som blir  1001  

Filmen visar en färdig omvandlare som omvandlar decimaltal till binärtal