Fler algoritmer.1

1- All stop

Algoritmen består av fyra instruktioner som skrivs in i olika symboler. Symbolen start används alltid i börja av ett program, in i parallellogrammen skrivs den första instruktionen som ska utföras där sätts det röda ljuset på med "turn lght on" sedan en annan instruktion skrivs in i en rektangel med Delay 3 som låter ljuse vara på i 3 sekunder och därefter släcks lampan med en tredje instruktion med "Turn light off", samma stopplampan släcks för att släppa trafiken följd med en instruktion med "Delay 3" som gör att röda lampan ska vara släckt i tre sekunder. Från den sista instruktionen "Delay 3" dras ur en pil till den första instruktionen igen. Det gör att programmet går i en oändlig loop och lampan fortsätter att tändas och släckas varje sex sekunder. tänds i 3 sekunder och släcks i tre sekunder.

Algoritm: All stop

2- Övergångsställe

Algoritmen består av tre olika geometriska symboler som innehåller olika instruktioner över hur ljus lampor ska lysas på ett övergångsställe. Efter star sätts rött ljus på för att stoppa trafiken och därefter en paus på 6 sekunder som släpper ut gående, efter pausen en sätts rött ljuset till av och sist en till puss på 6 sekunder igen. pilarna ritas uppifrån som på slutet ritas tillbaka tillförsta instruktionen. detta gör att programmet går i en oändlig loop som släpper varje sekunder gående att gå över övergångsstället.

Algoritm: Övergångsställe

3- Korsande patrull

Algoritm: Korsande patrull

4- Trafikljus på en enkel korsväg

Algoritm: enkel korsväg

5- En korsväg med en bro

Algoritm: Korsvägen & bron

6- En talande robot

Algoritmen börjar med att sätta variabeln x till 0 och att ladda upp *en robot röst som räknar ner från 7 till 0. Programmet stänger robotens olika ansiktets delar (ögon, mun...).  Sedan sätter på robotens mun och ögon efter varje halv sekund.

Därefter ökar variabeln x med ett steg som används till villkor. Om x är mindre än 6 fortsätter roboten att tala i en loop som går från 0 till 7. Annars avslutas loopen och roboten stängs av.

Algoritm: talande roboten

7- Burglar larm

2Med en knapp som stänger av larmet

Algoritm: Burglar Alarm

1. utan avstäng av larmet

Algoritmen.1 består av åtta kontrollpunkter, "input1", "input2", "input3", ........"input8" där placeras åtta rörelse sensorer. Om en rörelse upptäcks av en sensor går programmet till en oändlig loop som sätter i gång larmsignaler.

Aloritm.2 till vänster består av sju kontrollpunkter,  "input1", "input1", "input1".............."input7" där placeras sju rörelsesensorer på samma sätt som i algritm.1 men i "input8" placeras en knapp istället för en sensor. knappen används för att stänga av larmet.

In i loopen sätts villkoret med "input8" som gör att så länge att "input1"  är inte tryckt då sätts larmet på. Men om knappen "input8" blir tryckt då stängs av ljudet och avbryts loopen för att gå till programmet igen från början.