Fler algoritmer.2

1- Trafikljus

Algoritmen består av tre delar, två under program sub bommar ner, sub bommar upp och ett huvud program.

Med "sub bommar ner" sätts ner bommarna och tänds ljussignaler för att stoppa trafiken. Med "sub bommar upp" lyftas upp bommarna för att släppa ut trafiken.

I huvud program testas sensorerna A och B som är placerade på väg. När tåget har gått förbi A sätts ner bommarna med Sub bommar ner. När tåget har gått förbi B lyftas upp bommarna med Sub bommar upp. 

Algoritm:trafikljus.2

2- Det stora hjulet

Algoritmen består av ett huvud program som från början kollar om grinden "Gate" är öppen. Programmet kollar sedan vilken av knapparna knapp1 eller knapp2 . Om knapp1 är på och knapp2 är avstängd då sätter igång hjulet som snurrar mot en ena hål. Om knapp2 är på och knapp1 är avstängd då sätts hjulet på mot andra hålet med hög hastighet.

Om knapp1 och knapp2 är på samtidigt då stängs av hjulet och slutar med att snuura.

Algoritm: Stora hjulet med knappar

3- Styrning av roboten 

Algoritmen består av ett huvud program som i början stänger av alla robotens delar, ögonen, antennen och munnen. Programmet kollar sedan på om knappen "squar" är på då öppnas vänstra ögat, knappen "triangeln" är på då antenn och vänstra ögat sätts på, knappen "cirkel" högra ögat öppnas och knappen "star" sätts antennen på. 

Algoritm: Styra roboten med knappar

4- Ljus och ljud signaler

Algoritmen består av tre delar, två under program och ett huvud program. sub ljudsignal sätter ljud signal på och av varje annan sekund, sub ljussignal sätter ljus på och av var annan sekund. I huvud programmet kollar om det är sol då släcks ljuset in i huset och ljud signal på  annars om det inte är sol då då stängs av ljudet och sätts på ljus systemet.  

Algoritm: Husets ljus och ljud system

5- Rörande leksaker för bebisar

Algoritmen består av ett huvudprogram som börjar med att stänga av alla leksaker och kollar sedan vilken av knapparna grön, gul och blå som är på.

Om grön knappen är på då sätt alla leksaker i en rotation på 100% hastighet, om knappen gul är på då sätts igång en helikopter annars om blå knappen är på då sätts igång ett  flygplan.

Algoritm: Rörande leksaker

6- programmera julgranen

Algoritmen består av två delar, ett huvud program och ett under program (Sub program).

På Sub programmet programmeras ljuslamporna på gulgranen att blinka i en oändlig loop så länge knappen "switch" inte är tryckt och när den är tryckt slutar loopen.

I huvud programmet kontrolleras knappen "switch" hela tiden. Om den är på då sätts alla lamporna på granen på i ordning och sätts sedan gubben, näsan och elden på och detta går i en loop så länge switch är på. Annars kallar programmet Sub program.

Algoritm: Santa.1

7- Ett enkel Kombinationssäkerhet 

2. Subrutin1: Tryck in koder

Algoritmen består av ett huvudprogram och två subrutiner. i Huvudprogrammet stängs av dörren och gröna lampan sedan ropar programmet två subrutiner efter varandra oc´h på slutet stängs av ljudsignalen och börjar om programmet från början.

Subrutinen "Trycka in koder" kontrollerar 5 olika punkter "input1","input3","input6" och "input4" som består av 4 knappar med siffror 1,3,6 och 4 och en knapp med bokstaven R. På kontrollen används olika villkor som gör att programmet stannar fast på punkterna så länge knapparna inte är intryckta i rätt ordning efter varandra. 

När alla knapparna är rätt intryckta då testas den sista knappen med bokstaven "R". När knappen blir "R" intryckt då ropas subrutinen "Grönlampan" 

Algoritm: Kombinations- säkerhet

1. Huvudprogram

3. Subrutin2: Gröna lampan

Subrutinen "Grönlampan" tänder den gröna lampan som visar att koden är rätt intryckt och går sedan vidare till att kontrollera "input 8" som är en till knappa som buggs vid dörren. När knappen blir intryckt öppnas dörren på slutet. Programmet börjar om efter en väntetid på 6 sekunder. 

8- Husets larm

1. Huvudprogrammet:

Algoritm: Husets larm

2. Subrutin: "Alarm.på"

Algoritmen består av ett huvudprogram och en subrutin. 

Huvudprogrammet börjar med att kontrollera "input4" som är en bild av solen. Om den är på då villkoret går till ett annat villkor som ser om fönstret är öppet då släcks lamporna inuti huset annars tänds dem.

Om "input4" inte är uppfylld då går programmet vidare till att kontrollera "input1" som är en knapp som sätter larmsystemet på. Om knappen är intryckt går det till att kontrollera punkten "input3" som är en rörelse sensor framför dörren annars börjar 

programmet om igen. Om rörelse sensorn upptäcker en rörelse vid dörren då ropar programmet subrutinen "Alarm.på". 

Subrutintn "Alarm.på" börjar med att sätta på ett ljudsignal samtidigt tänder och släcker ljuslamporna in och utomhus varje sekund. Detta gå i en loop så läng rörelsesensorn är på. Annars går subrutinen till huvudprogrammet igen.