Uppgifter till Lektion.14

Uppgift.1: 

Skriv en kod som skapar en lista av sju olika element. Elementen är bokstäver. I koden skapas också en variabel som döps till namnet "index". På skärmen visas det första elementen av listan. (första element ligger på adress 0 ).

Uppgift.2: 

Skriv en kod som skapar en lista av sju olika element. Elementen är bokstäver. I koden skapas också en variabel som döps till namnet "index". och visas det sista elementen på displayen. (sista element ligger på adress 6 ).

Uppgift.3: 

Skriv en kod som skapar en lista av sju olika element. Elementen är olika ord eller bokstäver. I koden skapas också en variabel som döps till namnet "index". Alla element  visas i tur och ordning på displayen varje sekund.

Uppgift.4: 

Skriv en kod som skapar en textlista som består av elementen "t", "i", "b", "o", "r", "c", "i", "m" och sedan vänder om listan och visar det på displayen. Observera på vilket ord det blir.

Uppgift.5:

Skriv en kod som skapar en lista av elementen "a", "b", "c", "d", "e". Listans element visas på displayen i en loop som går för alltid. När knapp A trycks då rensas skärmen och visas antal element på displayen. När knapp B trycks då byts den sista elementen med bokstaven z. När knapp A+B trycks då återställd listan till första läget.

Uppgift.6:

Skriv en kod som skapar en lista av elementen "a", "b", "c", "d", "e". Listans element visas på displayen i en loop som går för alltid. När knapp A trycks då rensas skärmen och visas antal element på displayen. När knapp B trycks då tas bort den sista elementen på listan. När knapp A+B trycks då återställd listan till första läget.

Uppgift.7:

Skriv en kod som skapar en lista av elementen "a", "b", "c", "d", "e". Listans elementen visas på displayen i en loop som går för alltid. När knapp A trycks då rensas skärmen och visas antal element på displayen. När knapp B trycks då tas bort den första elementen på listan. När knapp A+B trycks då återställd listan till första läget.

Uppgift.8:

Skriv en kod som skapar en lista av elementen "a", "b", "c", "d", "e". Listans element visas på displayen i en loop som går för alltid. När knapp A trycks då rensas skärmen och visas antal element på displayen. När knapp B trycks då omvändas lustans elementen. När knapp A+B trycks då återställd listan till första läget.

Uppgift.10:

Skriv en kod som skapar en lista av följande element "a", "b", "c", "d", "e". Elementen visas på displayen i en loop som går för alltid. När knapp A trycks då rensas skärmen och visas antal element på displayen. När knapp B trycks då tömmas listan (ingen element kvar på listan). När knapp A+B trycks då återställd listan till första läget.