Telelegrafen

Praktisera med  programmering

Bygg din telegraf på två olika sätt

I den här sidan visas hur man bygger en telegraf på två olika sätt:

I det första sättet skickar telegrafen meddelanden i forma av binära tal som sänds ut via radio signaler. Meddelanden avkodas till bokstäver på mottagaren. I det andra sättet visas en telegraf där meddelanden skickas på samma sätt men via elektriska elektriska tråd. 

Telegrafen på två olika sätt: Tråd & Radio

Första bilden visar två Microbitkort som är programmerad för att kommunicera med varandra via radio signaler. Till projektet behövs följande material:
- 2 stycken microbit
- 2 stycken USB kabel
- En dator 
- Länken till microbit editor: 

Andra bilden visar två Microbitkort som kommunicerar via elektriska trådar. Till projektet används följande material: 
- 2 stycken Microbitkort
- 2 stycken kopplingsdäck
- 2 stycken Microbitadapter
- 4 till 6 stycken elektriska trådar.
- 2 stycken USB kabel
- En dator
- Länken till microbit editor

Användning av telegrafen:

När telegrafen är klar används en kodning av bokstäver till binära tal. 

Exempel: 00000 --------> A. 00001 ---------> B. 00010 ---------> C. 00011 ---------> D det försätter på samma sätt tills bokstaven Z. Man kan också använda andra tecken som i följande: ( - ) streck -----------------> för att visa slut på bokstaven. (- -) två streck ----------> för att visa slut på orden. (- - -) tre streck för att fråga om att skicka om igen osv..

3- När knapp B trycks: fungerar på samma sätt som i knappen A. 4- När knapp A+B trycks: fungerar på samma sätt som A och B.

Mottagaren: Programmet som styr mottagningen av meddelanden består av ett block som är När radio mottages (received nummer). In i blocket  läggs ett kommando från logik Om-annars som kontrollerar vilken nummer som är tagit emot. Om numret är 0 eller 1  då skrivs ut det siffran 0 eller 1 på skärmen med Visa siffra( ). Däremot om numret är 2 då skrivs ut en streck (-) och sedan rensas skärmen för att låta plats till nästan mottagningen.

Telegrafen via radio:

Programmet till vänster styr telegrafen via radio. Det består av två delar. En del som styr utsändningen av meddelanden (Sändare) och en andra delen styr mottagningen av meddelanden.

Sändaren består av fyra block. 1- Vid start: Ställs kortet till ett grupp nummer som är 4  för att kommunicera med korten med samma grupp. 2- När knapp A trycks: Skickas ut siffra 0 via radio och sedan visas en prickas på skärmen som visar att siffran är skickad och sedan rensas skärmen för att sicka annat.

3- När knapp (A+B) trycks, det fungerar på samma sätt som knapp A och knapp B, men det skickas ut "1" och "1" till Pin P0 och P1 (det skickas ut 1, 1 )

Mottagaren: Den består av ett block som är "för alltid". In i blocket läggs två instruktioner av samma kommando "sätt (x) till digital läs pin P0, som läser in informationen från P0 och sparar det i variabeln x och informationen från P1 och sparar den i variabeln y. Det läggs också till kommandot Om-annars från logik som tittar på vilka kombination som är utskickat, Om x=0, y=1 då visas det som en "0" på skärmen. Om x=1, y=0 då visas "1" på skärmen. Om det är x=1, y=1 då visas ett streck (-) på skärmen.

Telegrafen via tråd

Programmet till vänster styr telegrafen via tråd. Det består av två delar, en sändare och en mottagare.

Sändaren: Den består av tre olika block som är: 1- När knapp (A) trycks, blocket innehåller fem instruktioner med kommandot "digitalskriv (P0) till 0" som skickar ut "0" till P0. Samma kommandot används för att skicka "1" till Pin P1. Efter en väntetid på halv sekund skickas ut "0" till P0 och P1. ( det Skickas ut: 0, 1  )

2- När knapp (B) trycks, det fungerar på samma sätt som knapp A, men det skickas ut "1" till P0 och "0" till P1  (det skickas ut: 1, 0 )