Klick på annonser via hemsidan så att den kan stå för nätverkets avgifter (utsändningen på nätet)!! 

Bygg din bil

Centraltinnehåll: 

  • Hur komponenter och delsystem benämns och samverkar inom tekniska system
  • Tekniska lösningar för styrning och reglering med hjälp av elektronik och olika typer av sensorer
  • Hur tekniska lösningar som utnyttjar elektronik kan programmeras. Begrepp som används i samband med detta
  • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner samt betydelsen av materialens egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet. 

Bild.1

Bild.2

I den här sidan visas olika projekt  i form av olika bilder av koder och bilar som fungerar med hjälp av Microbit kort.

I början byggs och testas olika program som kan användas till att styra en färdig bil som finns att köpa från Sagitta.se och på slutet ges några förslag av instruktioner på hur man kan bygg en egen elbil. Bild.2 längst ner till vänster visar ett exempel av en skiss över hur en bilchassi kan byggas. Man får också komma på en annan modell eller egen skiss för sin bil. I skissen används ett Microbit kort och ett annat kort som kallas för motor driver board som kopplar Microbit till motorerna. längst ner på de sista sida visas också ytterligare bilmodeller som är byggda av olika typer av material som träbitar, coca-cola burkar. Man kan se den genom att trycka på den blåa knappen lägst ner.

Den färdiga bilen på bilden längst upp till höger bild.1 kallas för minibit och den  finns att köpa från Sagita. Bilen består av ett microbit kort, en bil chassi, 3 st batterier, två däck och en ultraljud sensor. Delarna monteras som i bilden. 

Bilen ska programmeras för att gå på olika sätt. Här under är några exempel på programmering av bilen.

1- Fram och tillbaka i en bestämdtid.

2- körning i en kvadratväg,

3- Körning i en rektangel väg.

4- Körning i trappor

5- Själv styrande bil (svängning vid hinder)

6- Radio styrning bil

7- ytterligare program som driver den skissade bilen kommer också att läggas till i de sista sidor. 

Koder till Minibit bil

Material: 

1- Microbt kort.  2- Ultraljud sensor.  3- 3 st batterier.  4- två hjul med däck (Gummi). 5- Elektriska tråd. USB till microbit.  6- Dator.  7- Microbi editor.

Programmering: 

För att programmera Minibit behöver man öppna Microbit editor via google och sedan lägga till instruktioner som passar minibit genom att trycka på tillägg som står i det mittfönstret av programmet som pkas av Pil 1. Det dycker upp sedan en söknings ruta där man får söka minibit och lägga till kommandon i microbit editorn. Efter att man har gjort det kommer det att synas som i bildeina  till vänster som pekas av pilen 2. 

Den gula pilen 3 i bilden till väster pekar på en ruta som inehåller fem knappar. På den första knappen står minibit. När man trycker på den visas de fyra andra knappar som är motors, firsleds, sensors och addons. På  nästa sidor står olika exempel på program som styr Minbit bilen på olika sätt

Exempel på koder

När man trycker ner på knappen motors som finns i Minibit dyker upp ett antal kommando som kan lätt användas för att styra bilens motorer. kommandon är som följande:  1- "(forwards) at speed ( )".  2- "(forward) at speed for (  )ms", 3- "spin (left) at speed ( )".  4- "spin (left) at speed( ) for (  ) ms".  5- " stop with (no brake)".  6-" move (left) motor(s) (forward) at speed ( )".  7- " bias (left)  by (10)"

1- Fram och tillbaka 

Koden i bilen ovan styr bilen för att gå fram med en hastighet som är lika med 60 i en tid som är 4000 ms som motsvarar 4 sekunder. Det är samma kommando som används två gånger i det första läggs till (forward) för att köra fram i 4 sekunder. Andra kommandot byts texten till (reverse) som menas att bilen ska gå tillbaka i 3 sekunder. Både instruktionerna läggs i ett block som kallas för "för alltid"

Uppgift:

Ändra på koden så att bilen går fram några sekunder, sedan stannar den i några sekunder till och därefter går bilen tillbaka i några sekunder igen och stannar en stund innan den den går om på nytt.

2- körning i en kvadratväg

Programmet ovan består av fyra kommando inuti "for alltid" blocket. Första kommandot styr bilen för att gå längs fram med hastigheten 70 i två sekunder (2000 ms). Andra kommandot gör att bilen ska svänga med en låg hastighet som är 15 i en kort tid som är 400 ms. Sedan upprepas det första och det andra kommandon igen i samma tid och hastighet. Bilen kommer att svänga efter varje 2 sek och vägen blir som en kvadrat.

Uppgift

Ändra på svängningstiden och hastigheten i koden ovan så att bilen svänger med precis med 90 grader för att göra en kvadrat väg.

Filmen nedan visar en bil som är programmerad för att fungera med ultraljudsensor. Den styrs av ett program som sätter bilmotorn och sensorn igång. Bilen går hela tiden fram tills det uppstår ett hinder. 5-10 cm innan hindret svänger bilen till vänster. Rubriken 5 är ett exempel på liknande program. 

3- Körning i en rektangelväg

Bilden ovan visar ett program som styr Minibit som skulle gå i en rektangel/kvadrat format väg. Men bilen gör inte det. Ändra på svängnings hastigheten och svängningstiden så att bilen ska svänga i 90 grader och blir som en kvadrat/rektangel väg


5- Körning med ultraljudsensor

4- Körning i trappväg

Bilden ovan visar ett program som styr Minibit som skulle gå i en ZIGZAG format väg. Men bilen gör inte det. Ändra på svängnings hastigheten och svängningstiden så att bilen ska svänga i 90 grader och blir som en ZIGZAG väg 


I en självstyrande körning används en ultraljud sensor- till Minibit. Sensorn skickar hela tiden ut ultraljud signaler när den sätts på och den känner av när ett ultraljud signal som studsar tillbaka från något hinder på väg. 

I programmet till vänster sätts en variabel som döps till avstånd till kommandot "read sonar as (cm)".  Detta gör så att sensorn kommer att läsa avståndet från hindret och spara informationen i variabeln "avstånd". Med logik "om-annars" jämförs variabeln med siffran 5. Om den är större än 5 då sätts motorn på för att gå framåt med hastighet 70, annars om den är mindre än 5 då v rids den till vänster med hastigheten 20.

Programmet gör så att bilen går alltid framåt med hastigheten 70 så läng det inte uppstår hinder på väg. När det uppstår något hinder då känner av den med hjälp av sensorn och svänger bilen till vänster och fortsätta sedan att gå framåt igen. 

Radio styrning 

Här står ett program som kan laddas ner i microbit kortet för att syra Minibit bil för att fungera via ett fjärrkontroll. Programmet består av två olika koder. Första koden används till kortet som är kopplad till mini bit och som fungerar som mottagare. Andra koden används till ett annat kort som fungerar som sändare och som är kopplad till en annan krets med fyra knappar.  

Mottagare

Nedanför visas två bilder av koden som delas i två delar del1 och del2. Del1 består av olika block som gör olika funktioner. Del2 utgör en kontroll av numren som utsänds av sändare. 

Del1: Olika funktioner 

Del1 består av sju olika block där ena blocket  "vid start" innehåller ett kommando "radio ställ grupp (1)" som gör att microbit på mottagaren ställs till grupp nummer 1. korten som har samma grupp nummer ka kommunicera med varandra.

Andra block är olika funktioner. I varje funktion läggs in ett eller fler kommando som bestämmer vad funktionen ska utföra. I ena funktion sätts motor att gå fram med 60 på hastigheten. Andra funktionen sätts motorn att gå tillbaka. Två till funktioner gör att motorn svänger till höger och vänster. En annan funktion stoppar motorn och den sista funktionen består av två kommando gör att bilen snurrar runt.


Sändare

Del.2: Radio mottagning av signaler

Del2: Det är ett block där signalerna från sändare tas emot i form av tal. I blocket kontrolleras talen med logik "om-annars" och kallar funktionerna som motsvarar de mottagna talen.


Bilden ovan visar sändaren som består av ett microbit kort, fyra yttre knappar som är kopplad till kortet via en kopplingsdäck och två knappar A och B som är integrerade i kortet och två batterier. Tre av de yttre knappar är kopplade till utgångarna P0, P1 och P2 på microbit. 

Sändarens kod består av två block "vid start" och "för alltid". I "vid start" skrivs kommandot "radio ställ in grupp(1)". Det gör att microbit på sändaren sätts till samma grupp nummer som mottagaren.

In i "för alltid" kontrollerar med hjälp av logik "om-annars" vilken knapp som trycks in. Om det är A då skickas ut numret 100 via radion, om det är knapp B skickas ut numret 200, om det är P0 skickas ut numret 300, om det är P1 skickas ut numret 400 annars om det är P2 skickas ut numret 500. 

Länken nedan visar olika byggda bilar. Titta på dem för att få inspiration för att börja bygga din egen bil. 

Olika typer av rörelser


Ändring av hastigheten via radio

Accelerade, retarderade och likformig rörelse

Koden till vänster gör att Minibit bilen ska gå på tre olika typer av rörelse.

I början av programmet Sätts hastigheten till 0 in i "vidstart". "för alltid" blocket består av tre små koder,  i början används en loop med kommandot  "medan < hast<100 >, gör". I loppen sätts motor till hastighet  med variabeln hast som ökar med "1" varje 50 ms så länge hastigheten hast är mindre än 100 och bilen går i en accelerade rörelse.

Därefter läggs till ett separat kommando som sätter motorn på med hastigheten 100 i 5 sekunder så att bilen går med en likformig rörelse.

Sist används en till loop som upprepas 100 ggr genom att minska hastigheten med 1 varje 50 ms då bilen går med en retarderade rörelse.I koden "ändring av hastigheten via radio" går bilen med ett  fjärrkontroll som fungerar med radiosignaler.

Programmet består av två delar som visas i bilderna till vänster. På den första bilden visas en kod som ska användas till Microbit som fungerar som mottagare och som är direkt kopplad till Minibit bilen. Den består av två block "vidstart" och "för alltid". I vid start sätts kortet till ett grupp nummer som är " 1" i det fallet och en variabel "hast" till 0. 

I "för alltid" kollar alltid på vilken knapp som är intryckt med hjälp av kommandot "Om-annars". Om det är knapp A då ökas variabeln "hast" med 1 och sänds det till mottagaren via radio.

På den andra bilden längst ner till vänster ställs kortet till grupp 1 i "vid start" som på det första kortet. i ett annat block sätts motor på med en hastighet som bestäms av det numret som skickas av sändaren och numret visas på displayen.

Annan kod på öka/sänka hastIgheten

Fram, bak och hastighet med fjärrkontroll via radio  

Programmet till vänster gör så bilen kan styras av ett separat Microbit kort via radio signaler.

Det består av tre olika block (små koder). I "vid start" ställs korten till samma gruppnummer som är "1". In i "för alltid" används "Om-annars" för att kolla på vilken knappa som är tryckt vid sändnings kort. ,Om det är knapp A som är tryckt då ändras variabeln "hast" upp åt med 1 och skickas variabelns värde tillsammans med texten "fram" i luften med hjälp av  kommandot "radio sänd värde ("") = (hast)". knappen B fungerar på samma sätt som A med med variabeln "hast" ändras ner åt  istället.

Om det är knappen P0 då ändras variabeln "hast" upp åt och skickas det tillsammans med texten "bak" annars om det är knappen P1 som är tryckt då ändras variabeln "hast" ner åt skickas det tillsammans med texten "bak"

Bilen kommer att syras fram med knapparna A och B och tillbaka med knapparna P0 och P1 som ändrar på hastigheten upp och ner.