sv

Uppgifter:lektion.7

Uppgift.01

Skriv ett program som alltid frågar om att mata in namnen och ålder på elever som går i din klass. Programmet upprepar namnet och åldern på varje inmatning som är klar. (Använd while(1) )

Uppgift.02

Skriv ett program som frågar om att mata in namnen och ålder på elever som går i din klass. Programmet kollar sedan om elevens ålder är 13 år då skriver det ut texten "du gå i årskurs 7" annars skriver det ut texten "du går inte i rätt klass".

Uppgift.03

Vad gör programmet nedan:

x = 0                                                                                                  while ( x <=  10):                                                                                    print (x)                                                                                              x = x+2

Uppgift.04

Vad gör programmet nedan:

x = 20                                                                                              while ( x >=  0):                                                                                 print (x)                                                                                               x = x-2

Uppgift.05

Studera programmet nedan. Skriv ner vad är det som visas på skärmen. Vilka frågor som dyker upp? Vilka svar får man till frågorna.

Uppgift.06

Skriv ett program som alltid frågor om att mata in två olika tal som kan vara decimal eller heltal. Programmet frågar också att välja ett räknesätt genom att slå in följande tecken: (+) till additionen, (-) till subtraktionen, ( * ) till multiplikationen och ( / ) till divisionen. Därefter löser och skriver programmet ut svaren 

Uppgift.07

Programmet ovanför består av två alternativ med kommandot while ( ). Det skulle fungera så att hela tiden programmet frågar om att välja ett alternativ om du ska mata in eller skriva ut data. Men ett litet fel i koden gör att det inte fungerar som det ska. Hitta och rätta felet för att det ska fungera.

Utveckling av programmet:

Utveckla programmet ovan genom att lägga till ett tredje alternativ som avslutar programmet. På avslutningen skrivs ut: Tack för deltagandet och välkommen åter.

Uppgift.08

Algoritmen ovan visar ett program som alltid frågar om mata in två tal. Programmet jämför sedan om inmatade talen är lika eller olika. utifrån jämförelsen skrivs ut udda eller jämna talen. På slutet frågar programmet igen om man vill forsätta elleravsluta. 

Använd bilden ovan och skriv det programmet som passar algoritmen. 

Uppgift.09

Bilden ovan visar en facit till ett program- som alltid frågar om att mata in två tal och ett räknesätt. Programmet löser räknesättet och frågare om du vill fortsätta. Skriv ett program som gör precis som i facit.

Uppgift.10

Skriv ett program som motsvarar facit som visas i bilden ovanför