Fler algoritmer.3

1- Kaffe maskinen

Beskrivning av maskinen

Kaffe maskinen består av sju stycken input knappar som hämtar in data i maskinen, och åtta stycken output som skickar ut data från maskinen. Maskinens knappar är kopplade som följande: Input1 är kopplade till knappen 50p på maskinen som används för att bestämma en beställning, input2 till socker knappen på maskinen, input3 till mjölk knappen, input4 till tee knappen, input 5 till kaffe knappensätts, input6 till choklad knappen och input7 till muggen. 

Utgångarna "output" används till flaskor som häller ut olika produkter som är socker, mjölk, te, kaffe, och choklad. Med output1 hälls ut varmt vatten, med output2 hälls ut choklad, med output3 hälls ut kaffe, med output4 tee, med output5 läggs till mjölk, med output6 läggs till socker och med output8 tänds en röd knapp på maskinen som visar att man får välja en ny beställning.  

2- Under program1: Sub tee, coffee, choc

Algoritmen består av tre olika delar, ett huvudprogram, ett underprogram.1 "Sub tee, coffee,choc" och ett underprogramm.2 som är "Sub mjölk eller socker".

I huvudprogrammet, kontrolleras med villkoret "input1" om en mugg sätts i maskinen och med villkoret  input2 om knappen 50p är tryckt i el loop som går tills villkoren blir uppfyllda. När villkoren är uppfyllda ropar programmet på underprogrammet1 och underprogrmmet2 som utförs med en tidsintervall på 1 sekund. På slutet läggs till ett ljud med "sound & wait" som låter när drickan hälls i muggen och sedan går programmet tillbaka till den första instruktionen av huvudprogrammet där förbereds maskinen för att ta emot nästa beställning.  

I underprogrammet "Sub tee,coffee, choc" Kontrolleras med villkoren "input4", "input5" och "input6" maskinens knappar, Om "input4" servera tee med vatten, via output4, om "input5" serveras kaffe pulvret med vatten via output3 annar om "input6" serveras choklad pulvret med vatten via output2. Vatten kommer via output1

I underprogrammet2 "Sub mjölk eller socker" kontrolleras villkoren socker och mjölk, om knappen "input2 trycks då läggs till socker via output6 och om knappen "input3" trycks läggs till mjölk via output5.

Algoritmen: Kaffemaskinen

1- Huvud program: Main( )

Under program.2


2- Parkeringsplats

Parkerings platsen består av två bommar "In Barrier" och "Ut Barrier" som är placeras på ingången och utgången vid entrén, två knappar "In Sw" och "Out Sw" som används för att lyfta upp bommarna, två sensorer "In Pad" och "Out Pad" som känner av när bilar går över dem och en digital skärm som innehåller en digitalskärm som visar siffror 0 till 9 och tekten "FULL"

Under program: Sub (lediga platser)

Algoritm: 3 platser parkering

Huvud program

Algoritmen består av ett huvud program och ett under program Sub(lediga platser).

Huvudprogrammet kontrollerar ingången  och utgången av parkeringen via "in Sw on" och "Out Sw on"  ifall någon bil har kommit fram för och öppnar bommarna för att släppa in eller ut bilarna.

Det kontrollerar också "In Pad on" och "Out Pad on" för att stänga bommarna.

Huvud programmet gör också en uträkning av bilarna som kommer och går ut med hjälp av en variabel som är "x". Efter kontroll av ingången, utgången ropar huvudprogrammet ett underprogram som kallas för "Sub(lediga platser)

Sub (lediga platser):  är ett underprogram som alltid kontrollerar variabeln x som motsvarar antal bilar som finns in i parkeringen. Programmet skriv ut antalet på en digital skärm och en text om parkeringen är full. 

3- Styrning av en piratbåt

Huvudprogram

Algoritm: Båten

Subrutin

Algoritmen består av två delar, ett huvudprogram och en subrutin. 

Från huvudprogrammet ropas subrutinen som kontrollerar om knappen "button1" är tryckt. Nät knappen trycks sätts igång båten.

Programmet går sedan till en annan kontroll där verifieras om båten finns vid start punkten med  hjälp av en sensor "Steps" och stänger av båtens dörr, sänder ut ett ljud och drar tillbaka båten efter en och halv sekund av vägen. programmet kontrollerar sedan om knappen "Button2"  är tryckt för att stoppa båten annars fortsätter båten att snurra fram och tillbaka 

4- Hydrauliska armen

Hydrauliska armen består av tre knappar som är kopplade till ingångarna "input1", "input2" och "input3" och tre utgångar som är kopplade till MotorA, Output3 och Output4. Knapparna används i algoritmen för att styra utgångarna som styr maskinen.

Algoritmen består av ett huvudprogram som börjar med att stänga av det hydrauliska systemet och sedan för alltid kontrollerar knapparna "input1", "input2", och "input3". Om "input1" trycks då sätts på och av ljuslamporna på bilen som blinkar för att varna om arbetet. Om "input3" trycks då lyftas upp den hydrauliska armen annars om "input3" trycks då förs ner den hydrauliska armen.

Algoritm: Hydrauliska armen

5- Hissen

1.Huvudprogram

Algoritm: Hissen

Subrutin: (Vån.1)

Subrutin: Vån.2

Subrutin: Vån.3

6- Produktionslinjen

Produktionslinjen består av ett rollande band med olika knappar, "input1", "input2", "input3" och "input4", två motorer Motor C och Motor D, olika burkar och en stor flaska fylld med tomatsås, fyra utgångar markeras med "Output1", "Output2", "Output3" och "Output4", en sensor som känner av värmen markeras av "val" och tomburkar som ställs på ett rollande band.  

1. Huvudprogram

Algoritmen består av ett huvudprogram och två subrutiner. I huvudprogrammet kontrolleras först värmen med hjälp av "val sensorn" Om temperaturen är över 60 grader då stängs av produktionslinjen som slutar direkt med att fungera. Annars om temperaturen är mindre än 60 grader då kontrolleras tre knappar som är markerade mad "Input1", "Input2" och "Input3".

Om knappen "lnput1" är tryckt då ropar programmet på subrutinen "tomatuppfyllning" annars om knappen "Input3" är tryckt då ropas subrutinen "flaskförslutning" annars om knappen "input4" är tryckt då stängs av hela produktions linjen.

Subrutinen "tomatuppfyllning" kontrollerar knappen "Input2". Om "input2" är tryckt då sätts rollande bandet och tomatflaskan på så att tomaten fylls i burkarna. Annars om knappen inte är "input2" tryckt då stängs av tomatflaskan och burkarna fylls inte med tomatsåsen.

Subrutinen "flaskförslutning" sätter rollande bandet på så att burkarna flyttas framåt  och  stänger av motor C så att burkarna inte blir förslutna. 

Subrutinerna går i en loop så länge knappen "input1" och/eller knappen "input2" är tryckt.

Algoritm: Produktionslinjen

 2. Tomatuppfyllning

 3. Flaskförslutning

7- Avancerad kombinationssäkerhet

Kombinationssäkerhet apparaten består av sex knappar markerade med siffror 1-6, en knapp markerade med bokstaven "R", en dörr, en dörr knapp och två LED-lampor. Knapparna som är markerade med siffror 1-6 är kopplade till "input1" ---> "input6", "R" knappen är kopplade till "input7", dörr knappen är kopplade till "input8", grön lampan är kopplade till "Output1", röd lampan till "Output2" och dörren till "Output3". 

Video med mer detaljer 

1. Huvudprogram

Algoritm: 

Algoritmen i "kombinations-säkerhet" består av två delar, ett huvud program och en Subrutin

2.Subrutin

Huvudprogrammet börjar med att ställa in ingångarna "Input" och utgångarna "Output" till ett första läge. 

Det ställer dörren till avstängd, grönlampas till av och röda lampan till på som blir av efter 3 sekunder.

Programmet börjar sedan med att kontrollera intryckta siffror.

Siffrorna kontrolleras en i taget. Om den första intryckta siffran är inte "1" då tänds den röda lampan och börjar programmet om igen i loop som går runt tills den rätta siffran är intryckt. Om den första intryckta siffran är rätt (ettan är tryckt) då går programmet vidare för att kontrollera den andra siffra på samma sätt men kontrollen gäller bara siffror mellan 2-6. Om den andra siffran är inte "3" då tänds den röda lampan och startar programmet om igen. Programmet programmet försätter att kontrollera de intryckta siffror tills siffrorna "1", "3", "4" "6" trycks in i tur och i samma rad.

När siffrorna "1", "3", "4" och "6" är tryckta ropar programmet Subrutinen "Rätt-kod". Subrutinen Kontrollerar "R" knappen i en loop tills knappen är tryckt. När "R" är tryckt då tänds den gröna lampan sedan går subrutinen till en loop som väntar på dörrknappen. Om dörrknappen "input8" trycks öppnas dörren.

8- Rännor

1. Huvudprogram

Algoritmen består av ett huvud program, en subrutin för kontroll av kameran, en subrutin för kontroll av Fontaine och en subrutin för kontroll av gate.

Algoritm: Rännor

2. Subrutiner: Kamera och Fontaine kontroll

3. Subrutin: Gate kontroll

Huvudprogrammet börjar med att kontrollera om knappen "Button" är tryckt. Om svaret är ja då öppnas barriären för att släppa ut en kanot. Programmet ropar sedan tre olika subrutiner efter varandra som utför olika uppgifter.

Första subrutinen kontrollerar tvåsensor punkter betecknas med "TripB" och "Trip cam". Om kanoten har gått förbi "Trip B" då sätts kameran på och när kanoten går förbi "Trip cam" då stängs kameran.

Andra subrutinen kontrollerar en Fontaine med hjälp av två andra sensorpunkter, "Trip F1" och "Trip F2". När kanoten går förbi "Trip F1" då sätts Fontänen på och när den går förbi "Trip F2" då stängs den av.

Tredje subrutinen kontrollerar en gate med hjälp av en sensorpunkt "Trip C" för att se om kanoten har kommit fram till målet (startpunkten) då öppnas gate C för att stoppa kanoten. Sedan lyftas upp gate A och vridas ner gate C för på slutet att få kanoten mellan gate C och gate A.