sv

Uppgifter:lektion.04

Loopar

Uppgift.01

För att skriva ut åttans tabell från a till 9använder man en loop med kommandot "for n in range (1,10):". Utgå från exempel som står på sidan lektion.04 och ändra på det så att det beräknar och skriver ut:

1- fyrans tabell från 5 till 10.

2- sjuans tabell från 4 till 8

3- Nians tabell från 6 till 10

Uppgift.02

Använd kommandon "for n in range(--,--):" och print ( ) och skriv ett program som skriver ut:

1- Alla jämna tal från 1 till 20

2- Alla udda tal från 1 till 20

Uppgift.03

1- Testa att skriva programmet nedanför och beskriv det som skrivs ut på skärmen:

for n in range ( 1, 4):                                                                                   print (" 5 kg potatis kostar ", 5* 17, "kronor" )

2- Skriv sedan samma program som visar 2 gånger hur mycket det kostar att att köpa 3 kg päron om ett kilogram päron kostar 19 krono 

Uppgift.04

Använd kommandon "for n in range(--,--):" och print ( ) och skriv ett program som skriver ut:

1- Ditt namn fem gånger.

2- En upprepning av texten "Det kostar " och en beräkning 15* 3. detta upprepas 3 gånger.

Uppgift.05

Skriv ett program som beräknar och skriver ut värden till algebraiska uttrycket 4x -5 för x som varierar från 1 till 5.

Uppgift.06

Skriv ett program som beräknar och skriver ut värden till algebraiska uttrycket 3x + x/2 för x som varierar från 5 till 10.

Uppgift.07

Skriv ett program som beräknar och skriver ut värden till algebraiska uttrycket 4x + x/5 för x som varierar från 1 till 5. Svaren ska skrivas med avrundning till en decimal.

Uppgift.08

Nedanför står två olika program som skriver ut olika tal:

program.1: for n in range (1,21):                                                                               print (n*2)

program.2: for n in range (1,21):                                                                               print (n*2+1)

Vilka typ av talen skrivs ut i de olika programmen?

Uppgift.09:

Bilden ovan visar en facit till ett program som frågar om att mata in namn, årskurs och klassgrupp. Inmatningen tar in upp till två elever. Programmet skriver sedan ut klasslistan.

Skriv ett program som gör precis som i programmet.

Uppgift.10

Skriv ett program som gör samma sak som i uppgift.09. Men den ställer en fråga till för att ta reda om eleven är en pojke eller en flicka. Inmatningen ska kunna köa upp till 10 elever. Listan  ska se ut som exempel nedan:                                     Elev 1  Adam  Klass: 7A Sex: Pojken