Klick på annonser via hemsidan så att den kan stå för nätverkets avgifter (utsändningen på nätet)!! 

Binär till decimal

Omvandlaren binär till decimaltal fungerar så att man slår in binära talen som består av digitala "1" och "0" genom att trycka ner på knappar och och sedan omvandlas varje intryckta talet i ett program till ett decimaltal. På Microbit skärmen visas motsvarande decimal talen. Projektet är mer tekniskt där elever bygger  koder och komponenter men även kan det användas på matematiskt lektioner. Det synliggör för elever det binära talsystemet och hur de används i tekniken.

Matematik:

Ett decimaltal är talen med bas 10 till exempel när man skriver ett decimaltal som hels som (1945) med bas 10 det är samma som 1*10^3 +9*10^2 + 4*10^1 + 5*10^0 = 1*1000 + 9*100 + 4*10 + 5*1 som blir 1945.

Om man använder samma princip för beräkna ett binärtal på samma sätt till exempel (1001) med bas 2. Detta blir 1*2^3 + 0*2^2 + 0*2^1 + 1*2^0 = 1*8+0+0+1*1 = 8+1 = 9 då 1001 = 9. En till exempel med att beräkna talet (1111) med 2 =1*2^3+1*2^2+1*2^1+1*2^0 = 1*8+1*4+1*2+1*1 = 15  3- I tredje delen används blocket "när knapp [ ] trycks". In i blocket sker omvandlingen av binärtal till decimaltal med hjälp av matematiska beräkningar. Det binära talet x multipliceras med 8 som blir det största talet, y med 4, z med 2. Sedan adderas ihop till ett decimal tal och sparas i variabeln Dec som visas på skärmen

Testa din omvandlare:

Material:

1-  Ett Microbit kort med USB kabel.

2-  Ett kopplingsdäck och Microbitadapter.

3-  Åtta stycken elektriska trådar.

4-  En dator och Microbit editorn 

5- Fyra stycken knappar (eller 5)


Kopplingen:

Första knappen till vänster kopplas från ena benet med en elektrisk tråd till pin P0, andra knappar kopplas till P1, P8, P2 och P12 ifall man vill använda fem knappar. Andra benen av alla knapparna sammankopplas till pin där står 3 V på kortet via den röda linjen på kopplingsdäcken.


Koden: 

Koden består av tre delar. 

1- I första delen"vid start" blocket skapas fyra variabler x, y, z och a. Variablerna sätts till 0 med kommandot "Sätt [ ] till ( 0)". Antal variabler skapas utifrån hur många tal so ska omvandlas. Här är vald talen från 0 upp till 15 därför behövs bara fyra variabler. Om man vill omvandla upp till 31 då måste lägga en variabel till.

2- I andra delen av koden används blocket "för alltid". In i blocket läggs till två olika kommando fyra gånger. Kommandot "Sätt [ ] till ( 0)" och kommandot "digital läs pin[ ]" Kommandon används ihop för att läsa information från olika pin P0, P1, P8 och P2 som sparas i variablerna x, y, z, och a. 


Välj en kombination av fyra olika digitala siffror exempelvis "1010" tryck på knappen som är kopplade till x (blir x = 1)  och tryck samtidigt på knappen som är kopplade till z (blir z = 1). Andra knappar som inte är tryckta blir 0 (y= 0 och a = 0). Tryck sist på knappen A på Microbitkortet då kommer det att visas ett decimal tal som motsvarar 1010. Det måste vara 12.