Enkla larm

Enkelt larm med två knappar

Kopplingen


Material:

Två knappar k1,k2, 5 stycken trådar, en högtalare, ett mikrobitkort, en kopplingsplatta.

Knappen k1 ska kopplas till pinnen P1 från ena ben och andra benet ska kopplas till GND eller pinnen med 0V via den minus linjen på plattan.

Knappen k2 kopplas från ena ben med en tråd till pinnen P2 och andra benet till minus linje på plattan

Högtalaren kopplas till pinnen P0 med den röda tråden och till minus linjen med andra tråden. Minus linjen kopplas till pinnen 0V.

Larmet med servomotor

Kopplingsschema

Kopplingen

Material:

Två yttre knappar k1,k2, och integrerade knappen A, 8 stycken trådar, en högtalare, ett mikrobitkort, en kopplingsplatta, 1 servomotor, Microbit editor.

Knappen k1 kopplas till pinnen P1 på Micro:bit från ena ben och från det andra benet kopplas en tråd till GND eller pinnen med 0V på Microbit via den minus linjen på kopplingsplattan.

Knappen k2 kopplas från ena ben med en tråd till pinnen P2 och från andra benet kopplas en till tråd till minus linje på plattan.

Servomotorn har tre olika anslutningspunkter, ena anslutningspunkten (den med bruna tråden) kopplas till GND (minuspolen) eller den blåa linjen på kopplingsplattan, andra anslutningspunkten (den med röda tråden) kopplas till VCC eller 3V (på den röda linjen på kopplingsplattan), den tredje anslutningspunkten kopplas till pinnen P0 på Microbit

Larmet på distans

Kopplingsschema

Kopplingen

Material: Två Micro:bit kort, 5 stycken krokodilstråd, 1 rörelsesensor PIR HC-SR501 , 1 högtalare.

Ena kort fungerar som mottagare och kopplas till en högtalare via pinnen P0 och pinnen 0V (GND). Andra kortet fungerar som sändare och kopplas till en rörelsesensor som följande:

Rörelsesensor har tre olika anslutningspunkter GND, Output och +Power. Anslutningspunkten GND (minuspolen) kopplas till GND (0V på Microbit) eller till den blåa linjen på kopplingsplattan, andra anslutningspunkten Output kopplas till pinnen P0 på Micro:bit och den tredje anslutningspunkten +Power kopplas till VCC (3V på Micro:bit) eller till den röda linjen på kopplingsplattan.