Uppgifter till Lektion.6

Uppgift.9

Förklara hur koden nedan fungerar. Förklaringen ska innehålla en sammanfattning av helheten och en detaljerad förklaring där du beskriver stegvis vilka kommando som *ingår i koden och hur de används i programmet.  

Uppgift.1: 

Skriv en kod som visar ett hjärta som blinkar hela tiden när man trycker på knapp A. När man trycker på knapp B visar den en man som som blinkar fem gångar med en tidsintervall på en halv sekund (500 ms). TIPS: Använd "när knapp ( ) trycks", "medan (sant), gör", "upprepa ( ) ggr, gör" "visa ikon", "paussa (ms)".

Uppgift.2: 

Skriv en kod med en loop som går för evigt så länge variabeln Y=1. I loopen skapas variabeln X som ändras med 1 varje 500 ms och visas på displayen. Med knappa A sätts Y till 1 och med knapp B sätts Y till 0. TIPS: Använd "för alltid", "medan (sant), gör", "sätt (x) till", ändra (x) med (1), en jämförelse

Uppgift.3: 

Skriv en kod som räknar uppåt för evigt med en tidsintervall på 500 ms så länge variabeln Y=1 och koden räknar ner åt så länge Y = 0. Med knapp A sätts Y till 1 och med knappen B sätts till 0. TIPS: Använd "när knapp ( ) trycks", "sätt (x) till ( )", "ändra (x) med (1)", "medan(sant), gör" och en jämförelse.

Uppgift.4: .

Skriv en kod som tänder/släcker led lamporna som ligger på raden i mitten av displayen i tur och ordning varje halv sekund. lysdioder tänds i en halvsekund och släcks i en halv sekund och koden går för evigt. TIPS: Använd "for (plats) från 0 till ( )", "väla x( ), y( )" och "paussa (ms)", "för alltid"

Uppgift.5

 Skriv en kod som tänder i tur och ordning led lamporna på displayen som ligger på kolumnen i mitten på varje halv sekund. lysdioder tänds i en halvsekund och släcks i en halv sekund koden går i en för alltid loop. TIPS: Använd samma kommando som i uppgift.5.

Uppgift.6

Skriv en kod som tänder i tur och ordning lysdioder som ligger på diagonal av displayen varje halv sekund. lysdioder tänds i en halvsekund och släcks i en halv sekund och koden går i en för alltid loop. TIPS: Använd samma kommando som i uppgift.6 och lägg till "sätt X( ) till ( )" med "ändra (x) med (1)"

Uppgift.7

Skriv en kod som tänder/släcker i tur och ordning led lamporna som ligger på diagonalen sedan växlar till den andra diagonalen varje halv sekund. lysdioder tänds i en halvsekund och släcks i en halv sekund. Koden går i en för alltid loop. TIPS: Använd samma kommando som i uppgift.7.

Uppgift.8

Skriv en kod som tänder/släcker i tur och ordning led lampor på displayen radvis från första raden till sista raden varje halv sekund. lysdioder tänds i en halvsekund och släcks i en halv sekund. Koden går i en för alltid loop. TIPS: Använd samma kommando som i uppgiften.7