Bilen med microbit

Programmera bilen

I den här sidan visas olika förslag på programmen som kan laddas ner i ett elektronisk kort som är microbit för att styra en bil. Det visas också ett förslag på en skiss över hur bilen ska byggas för att anpassa till kortet och andra elektiska komponenter som ingår i det och ska kopplas ihop för att fungera elektroniskt. 

Man kan själv komma på egna skissar och bygga sin egen bil eller använda någon bilmodel som finns på en helsida som visar detaljer på hur en elbil kan tillverkas med kartonger och cocacola burkar. Bildern togs från youtube som publicerades av andra personer.

Här nedan är en bild av ett förslag på hur bilen ska byggas med ett microbit kort, motor driver board och två DC-motorer. Bilen kommer sedan att styras av programmering.

Man börjar med att rita en skiss på en chassi, bilens chassi kan byggas med en träbit i form av en rektangel eller något annat som plast, aluminium eller kartonger. Man sätter fast två stycken DC-motorer på chassin så att de kan kopplas vidare till två framhjul och att varje motor får styra ett hjul som i bilden ovan. Det ska också sättas en kretskort fast på chassin som kallas för "motordriverboard" kretsen används ihop med microbit kortet. Kortet förs in i kretsen som i sin tur kopplas till motorerna. Man behöver lämna en plats där placeras ett batteribehållare.

På framsidan av chassin lims fast en distanssensor som i sin tur är kopplas till kortet via tre trådar med färger svart, röd och gul. Svarta tråden kopplas till GND eller 0 V, Den röda tråden kopplas till Pin 3 V och den gula kopplas till P0 (eller P1, P2) på kortet. 

Koden består av ett enda block med "för alltid" lopp. Den innehåller sex rader med olika kommando. Först skapas det en variabel som döps till "distans". Variabeln sätts till att analogt läsa information från distanssensorn med kommandot "analog läs Pin" via Pin P0 . Därefter används if-satsen "Om annars" för att jämföra om informationen (inlästa data) är större än 500 som betyder att det bilen närmar sig ett hinder (se distanssensor kapitel 3) då stoppas motor 2 med kommandot "turn off motor 2" medan motorn 1 försätter gå framåt på 50 hastighet med kommandot "motor 1 on direktion förward speed 50". Detta gör att bilen svänger åt vänster annars sätts både motorer på för att gå framåt på samma hastighet som är 100.