Uppgifter till Lektion.03


Uppgift.10: 

Skriv en kod som gör som i uppgift 7, den tänder och släcker lysdioden som ligger på x och y (x och y är variabler) och sedan ökas variabeln x med 1 varje halv sekund (500 ms) och y ändras inte.  

Uppgift.11

Förklara hur koden nedanför fungerar. Förklaringen ska innehålla en sammanfattning av helheten och en detaljerad förklaring där du beskriver stegvis vilka kommando som *ingår i koden och hur de används i programmet.  

Uppgift.1

Skriv en kod som gör att 25% av LED lampor tänds samtidigt. Använd "rita diagram" och någon knapp som ska tryckas för att tända LED lamporna.

TIPS:  När knapp(A) trycks: [rita diagram (25), (100)]

Uppgift.2: 

Skriv en kod som växlar LED-lampor i tur och ordning efter varje 200 ms. Lamporna ska lysa som en L för hela tiden. 

TIPPS: För alltid --> [växla x(), y() och pausa(500)]

Uppgift.3

Skriv en kod som växlar lamporna i ordning efter varje 200 ms. Lamporna ska lysa som en L från andra hållet som börjar från (4,0) till lampan (2,3). 

TIPS: För alltid --> [Växla x(). y()pausa (500)].

Uppgift.4:

Skriv en kod som gör att LED-lampor på displayen växlar från vänster till höger och visar en form av en kvadrat när knappen A trycks ner och när knappen B trycks ner växlas lamporna på samma sätt men från höger till vänster istället.

Tips: När knapp() trycks: --> [ Växla x(), y() och pausa(500) ]

Uppgift.5:

Skriv en kod som gör att LED-lampor växlar för alltid från vänster till höger i form av en fyrkantsignal som går från lampan (0,0), (0,1), (0,2) sedan går två steg till höger fram till lampan (2,0) och till höger igen i två steg till (4,0) därefter två steg ner till (4,2) 


I följande uppgifter behöver man använda andra kommando av programmering som finns i "logik" och "variabler". Man får hopa över eller titta på filmerna som finns på motsvarande  lektioner. 

Uppgift.6: Skriv en kod som går i en oändlig loop. koden kollar upp om lysdioden i mitten är tänd då släcker den och om den är släckt då tänder den på varje halv sekund (500 ms). Använd för detta en jämförelse instruktion som du hämtar från "logik" och använd också kommandot "punkt X () Y()" som finns i "Led".

Uppgift.7: 

Skriv en kod som gör att  LED-lamporna som ligger på x och y (x och y är variabler) ska tändas och släckas   och sedan ökar ökar med 1 och y med 1 på varje halv sekund (200 ms).

Uppgift.8: 

Skriv en kod som gör precis som i uppgift 7, den tänder och släcker lysdioden som ligger på x och y (x och y är variabler) och sedan x ökar med 1 och y ökar med 2 på varje halv sekund (500 ms).

Uppgift.9: 

Skriv en kod som gör som i uppgift 7, den tänder och släcker lysdioden som ligger på x och y (x och y är variabler) och sedan x ökar med 2 och y ökar med 1 varje halv sekund (500 ms).